Zespół śpiewaczy Koła Gospodyń Wiejskich 'Goślińskie Chabry’ ma już 40 lat