Liryka, liryka, tkliwa dynamika….’? – V Powiatowy Przegląd Piosenki Lirycznej w Murowanej Goś