home

Dzień Papieża Jana Pawła II

16 października ustanowiony został jako Dzień Papieża Jana Pawła II. Tak zdecydował Sejm RP w dniu 27 lipca 2005 roku .
Jak napisano w ustawie, Dzień Papieża Jana Pawła II ma być hołdem
składanym największemu autorytetowi XX wieku, człowiekowi, który
sięgając do źródeł chrześcijaństwa uczył nas solidarności, odwagi i
pokory. Ustanowienie 16 października Dniem Papieża ma być także aktem
wdzięczności za trud Jana Pawła II włożony w odnowę świata.
W
uzasadnieniu ustawy przypomniano, że 16 października 1978 r. Karol
Wojtyła został wybrany na Papieża i przyjął imię Jana Pawła II.

"Jego pontyfikat zmienił bieg dziejów świata w każdym jego wymiarze.
Ustanowienie takiego dnia będzie wyrazem dumy, że tego wielkiego
humanistę, człowieka o głębokiej wiedzy i kulturze ukształtowała polska
tradycja" – możemy przeczytać w uzasadnieniu.

Od roku 2001
obchodzony jest również w polskim Kościele Dzień Papieski. Przypada w
niedzielę przed 16 października – rocznicą wyboru kardynała Karola
Wojtyły na następcę Świętego Piotra.

16 października  br. w Murowanej Goślinie obchodzono  także Dzień
Papieża Jana Pawła II. Głównym elementem obchodów była msza w intencji
beatyfikacji papieża odprawiona w kościele św. Jakuba.

Powracamy do pontyfikatu wielkiego Polaka, wspominając jego słowa.
Widać, że były one ważne, ponieważ wielu goślinian oddało mu cześć.

Po mszy odbył się koncert chóru Wyższej Szkoły Komunikacji i
Zarządzania w Poznaniu „Fermata”, dyrygentem, którego jest Mateusz
Sibilski. Koncert był kameralny, nastrojowy z pięknymi wykonaniami
pieśni z różnych okresów, związanymi z Maryją, której Ojciec Święty był
szczególnie oddany. Chór zaśpiewał pieśń skomponowaną przez Henryka
Góreckiego specjalnie dla papieża, zatytułowaną Totus tuus. Dyrygent
odmówił bisu ze względu na podniosły charakter pieśni i wielkie emocje,
jakie towarzyszą jej wykonaniu, obiecał natomiast, że chór odwiedzi
jeszcze Murowaną Goślinę.

Marta Trębacz