home

Aktywny weekend naszych zespołów

W sobotę 23 października br.  na targach turystycznych TOUR SALON  w Poznaniu wystąpił zespół śpiewaczy KGW „Goślińskie Chabry” i zespół folklorystyczny „Goślinianie”.

Również w sobotę w Gnieźnie odbył się IV Ogólnopolski Konkurs ARS LITURGICA. Wzięło w nim udział dwadzieścia trzy chóry, które rywalizowały w dwóch kategoriach: świeckiej i kościelnej. Nasze miasto reprezentował  w kat. świeckiej Chór Dziewczęcy „Canzona Kameralna” pod kierownictwem Adrianny Wtorkowskiej.  Chór zdobył srebrny dyplom, to kolejny sukces tego chóru i młodej dyrygentki.

Chór Mieszany „Vocantes” pod dyrekcją  Leszka Bajona wziął udział w koncercie pt. „ ŚWIĘTOŚĆ DAREM I ZADANIEM”, który odbył się w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu w  niedzielę 24 października.

Niedziela 24 października to także wielkie święto dla chórów Canzona. Z okazji 29. urodzin Chóru Dziewczęcego „Canzona”  w ośrodku kultury odbył się koncert jubileuszowy. Wystąpiło na nim  90 chórzystów, którzy tworzą 4 formacje „Canzony”: Chór Dziewczęcy, Absolwent, Dziewczęcy Kameralny i  Chłopięcy.  Dyrygowały Elżbieta Wtorkowska i Adrianna Wtorkowska.