home

Konkurs pianistyczny dla młodych amatorów w ramach obchodów Roku Chopinowskiego w Murowanej Goślinie

Jeszcze nie do końca wybrzmiały ostatnie akordy koncertu laureatów
XVI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, a w
Murowanej Goślinie 15 pianistów stanęło do Konkursu Pianistycznego dla
Młodych Amatorów w ramach obchodów Roku Chopinowskiego, który odbył się w
Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w ostatnią sobotę
października. Organizatorem konkursu była Arleta Włodarczak – dyrektor
MGOKiR i Jadwiga Maćkowiak – dyrektor Społecznego Ogniska Artystycznego w
Murowanej Goślinie. Honorowy patronat objęli Tomasz Łęcki Burmistrz
Miasta i Gminy oraz Alojzy Andrzej Łuczak Prezes Pro Sinfoniki.

Szkolna
aula z nowym pianinem, zamieniła się w prawdziwą salę koncertową
Zgromadzonych powitała dyrektor szkoły Mirosława Szudera. Wśród
zaproszonych gości byli przedstawiciele Pro Sinfoniki prof. Henryk
Dalkowski, Pani Zofia Dąbka, Pani Karolina Szotkiewicz i gość specjalny,
przybyły z Wiednia Pani Natalia Rehling (Sawościanik), absolwentka
Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w klasie wybitnej polskiej pianistki Ewy
Pobłockiej, laureatka wielu konkursów krajowych i międzynarodowych,
uczestniczka XIV Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego (II etap).

Pierwszą
część tego muzycznego wydarzenia wypełniły przesłuchania. Uczestnicy
podzieleni byli na 2 grupy wiekowe młodszą – kl. II-IV i starszą – od
kl. V. Każdy przedstawił jeden utwór Fryderyka Chopina i dowolnie
wybrany utwór, zgodny z poziomem nauczania. Jak na profesjonalny konkurs
przystało każdy kandydat losował kolejność występu w swojej grupie.

Przesłuchania
oceniało jury w składzie Natalia Rehling przewodnicząca i Zofia
Szymańska (studentka II roku fortepianu w klasie prof. Joanny
Marcinkowskiej). Młodzi artyści z dużą tremą, ale i z wielkim
zaangażowaniem wykonali przygotowany program.

Po zakończeniu
przesłuchań jury udało się na obrady a wszyscy obecni na poczęstunek.
Można także było obejrzeć nagranie widowiska „Adwentowy kalendarz”,
które Koło MM Klasa Muzyczna wystawiło w grudniu 2008 w auli UAM w
ramach Koncertów Pro Sinfoniki. Publiczność miała także możliwość
zagłosowania na swego faworyta.

Drugą część niezwykłego wieczoru rozpoczęła swoim recitalem Pani Natalia Rehling.
W
brawurowym wykonaniu usłyszeliśmy utwory Fryderyka Chopina. Artystka
emanowała publiczność porywającą żywiołowością, radością muzykowania,
ferią barw, a nade wszystko artystyczną i emocjonalną interpretacją
dzieł.

I wreszcie nadeszła pora prawdy. Ogłoszenie wyników
konkursu. Na początek przewodnicząca jury Natalia Rehling zwróciła się
do dzieci ze słowami uznania za ich muzyczne zaangażowanie, życząc
jednocześnie wytrwałości i satysfakcji z obcowania z muzyką.
Pogratulowała dyrekcji i nauczycielom fenomenu, że w ogólnokształcącej
szkole przeszło setka dzieci uczy się gry na fortepianie, a umiejętności
wielu nie odbiegają od poziomu szkół muzycznych.

W kategorii
młodszej I miejsce zdobyła Aleksandra Walkiewicz, II miejsce Aleksandra
Błachowiak i III miejsce Jan Baturo, w grupie starszej I miejsce Filip
Jarzyński, jemu też przypadła nagroda publiczności, II miejsce Marta
Hutek, III miejsce Aleksandra Wożniak. Wyróżnieni otrzymali dyplom
Laureata wraz z nagrodą finansową, a wszyscy uczestnicy dyplomy, nagrody
książkowe ufundowane przez Pro Sinfonikę i gadżety promujące Murowaną
Goślinę.
Na koniec Burmistrz Tomasz Łęcki pogratulował pomysłu
powstania konkursu i podziękował nauczycielom: Adriannie Wtorkowskiej,
Jadwidze Maćkowiak, Katarzynie Łukaszewicz, Tadeuszowi Szeligowskiemu,
którzy przygotowali młodych pianistów. Podkreślił także znaczącą rolę
Pro Sinfoniki w życiu kulturalnym miasta i jego promowaniu.

Wisia Maćkowiak
Szkoła Podstawowa nr 2