Wielki sukces VIII letniego Festiwalu Musica Scara Musica Profana w Długiej Goślinie!