home

Inauguracja Festiwalu

1 kwietnia  br.  w Murowanej Goślinie rozpoczął się IV Międzynarodowy Festiwal Chóralny im. ks. Edmunda Szymańskiego, zmarłego przed 8 laty proboszcza tutejszej parafii, wielkiego sympatyka muzyki chóralnej i dobrego ducha działających na terenie gm. Murowana Goślina chórów.

Dyrektorem festiwalu jest wieloletnia dyrygentka goślińskich chórów  Pani Elżbieta Wtorkowska. Organizacyjnie zadania po raz kolejny podjął się Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Murowanej Goślinie i chóry „Canzona”.

inauguracja_fest_6819.jpg 

inauguracja_fest_6833.jpg 

Tegoroczna inauguracja miała szczególny charakter, koncert poświęcony był pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II. Burmistrz Miasta i Gminy Tomasz Łęcki dokonał uroczystego otwarcia festiwalu i wraz z radnymi Rady Miejskiej złożył gratulacje Pani Prof. Elżbiecie Wtorkowskiej z okazji  nadania przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego  tytułu profesora sztuk muzycznych. W Kościele pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa w Murowanej Goślinie zgromadzili się melomani aby przeżyć prawdziwą ucztę duchową.  Koncert rozpoczął Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Bydgoszczy pod batutą  Janusza Staneckiego,   m.in. mogliśmy usłyszeć  piękne wykonanie  utworów M. Zieleńskiego „Vox in Rama”, F. Nowowiejskiego „Parce Domine”, P. Jańczaka „Libera me”, A. Brucknera „Cristus factus est”. W drugiej części do chórzystów dołączył zespół muzyki dawnej illo tempore i soliści: Aleksandra Turalska, Katarzyna Jaracz, Małgorzata Domagała, Paweł Krasula i Adam Zaremba. Wspólnie wykonali Kantaty nr 1, 2, 7  D. Buxtehudego i Kantatę BWV 131 J.S. Bacha. Całością dyrygował Damian Borowicz.  Oklaskami na stojąco publiczność dziękowała artystom za wzruszenie, refleksję i wysoki poziom artystyczny koncertu.

inauguracja_fest_6847.jpg 

inauguracja_fest_6856.jpg 

Zapraszamy na kolejne koncerty IV Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im. ks. Edmunda Szymańskiego w Murowanej Goślinie.