home

Kolejny koncert Festiwalu

W  dn. 8 kwietnia  br. w  Kościele pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa odbył się kolejny koncert w ramach IV Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im. ks. Edmunda Szymańskiego.

Tym razem wystąpił Polski Chór Mieszany „Collegium Canticorum“.  To jeden z najbardziej znanych zespołów śpiewaczych Zaolzia, czyli czeskiej części  Śląska Cieszyńskiego. Śpiewacy zespołu deklarują swą polską narodowość, a na cotygodniowe próby, które odbywają się w Teatrze w Czeskim Cieszynie, zjeżdżają aż z 16 miejscowości tego regionu.

festiwal_7695.jpg 

festiwal_7701.jpg 

Chór  pod dyrekcją Anny Szawińskiej  dał koncert pieśni pasyjnych, przeplatany wierszami polskich poetów. M.in. usłyszeliśmy „Alleluja” Romualda Twardowskiego, „Już się zmierzcha”, Wacława z Szamotuł, „Pana ja wzywać będę”.

festiwal_7709.jpg 

Zostaliśmy wprowadzeni w refleksyjny nastrój Wielkiego Postu.