IV Międzynarodowy Festiwal Chóralny im. ks. Edmunda Szymańskiego – ciąg dalszy