home

Jubileusz 85-lecia Parafialnego Chóru Mieszanego ‚VOCANTES’

„Głoś imię Pana”. Takie
motto otwiera folder z okazji jubileuszu Chóru „VOCANTES”. Czytamy w nim także
historię powstania zespołu oraz jego skróconą działalność na przestrzeni 85
lat.

Główne obchody jubileuszu
miały miejsce 22 maja br. Rozpoczęła je msza św. w kościele pw. św. Jakuba w
intencji zmarłych i obecnych członków chóru odprawiona przez ks. prałata Szymona
Daszkiewicza – Prezesa
Oddziału II Związku Chórów Kościelnych
CAECILIANUM w Poznaniu i dyrektora Poznańskiego Chóru Katedralnego, w asyście
ks. Przemysława Wrzalika. Chór swoim śpiewem wzbogacił liturgię mszy św., a po
jej zakończeniu dał krótki koncert. Usłyszeliśmy m.in.: Mszę ks. A.
Chlondowskiego, Gaude Mater Polonia, Ave Verum E. Elgara, Alleluja Cantate
Domino.

Po koncercie
chórzyści i zaproszeni goście udali się do Ośrodka Kultury, gdzie nastąpiło
otwarcie wystawy „85-lecie Chóru Mieszanego Vocantes”. Toast za pomyślność
chóru wzniósł Tomasz Łęcki – Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina.
Następnie na ręce Prezesa Stanisława Czarneckiego i Dyrygenta Leszka Bajona
życzenia przekazali, m.in. ks. prałat Szymon Daszkiewicz, prof. Krystyna
Domańska-Maćkowiak, prof. Elżbieta Wtorkowska (dyrygent chóru w latach
1984-2001), Chóry „Canzona”, Burmistrz Tomasz Łęcki, Zarząd Chór „Don Bosco”,
Dyrektor SP nr 1 Krzysztof Radke, Ewa Kandulska, Mateusz Sibilski, Karol
Drynkowski i dyrektor MGOKiR Arleta Włodarczak. Na uroczystość przybyły też
byłe chórzystki oraz córki Franciszka Wilczyńskiego, dyrygenta chóru w latach
1946-1984. Przy jubileuszowym torcie i kawie była okazja do wspomnień i
refleksji.
Naszym chórzystom należy tylko życzyć dalszych wspaniałych śpiewających
lat.

Dalsza część
spotkania upłynęła w piknikowej atmosferze na strzelnicy brackiej.
Zorganizowano też strzelanie do tarczy jubileuszowej Chóru „VOCANTES”, którą
zdobył dyrygent Leszek Bajon.

vocantes_5143.jpg 

vocantes_5153.jpg 

vocantes_5168.jpg 

vocantes_5209.jpg 

vocantes_5222.jpg 

vocantes_5233.jpg 

Arleta
Włodarczak

 

Krótka
historia Chóru

Chór Mieszany „VOCANTES”
Dyrygent Leszek Bajon
Prezes Stanisław Czarnecki

Chór przy parafii św. Jakuba w Murowanej Goślinie
został założony w 1926 r. z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. Piotra Adamka.
Nosił nazwę Towarzystwo Chóru Kościelnego im. św. Cecylii. Pierwszym dyrygentem
zespołu był Anzelm Kędzierzyński. Głównym celem powstania chóru było
wzbogacanie śpiewem liturgii mszalnej, udział w świętach narodowych, a także
wystawianie przedstawień teatralnych. Następcą ks. Adamka był ks. Roman Dyllick
– muzyk i kompozytor. Po wojnie dyrygentem został Franciszek Wilczyński odznaczony
medalem „Pro Ecclesia et Pontifice”, prowadzący chór blisko czterdzieści lat.
Od 1978 roku opiekę nad chórem objął ks. Edmund Szymański. W 1983 r. w czasie
pielgrzymki Jana Pawła II na mszy św. w Poznaniu śpiewały chóry Archidiecezji
Poznańskiej, wśród których znalazł się gośliński chór parafialny. Od 1984 roku
chór parafialny kontynuował swoją działalność pod kierunkiem Elżbiety
Wtorkowskiej. Od 1986 r.  chór przyjął nazwę „Vocantes". Przez cały
okres istnienia chór uświetniał śpiewem liturgię mszy św., ponadto brał udział
w koncertach i przeglądach chórów kościelnych, uczestniczył w koncertach
organizowanych przez Akademię Muzyczną w Poznaniu oraz koncertach w Katedrze
Poznańskiej „Musica Sacra". 4 sierpnia 1991 r. chór śpiewał na mszy św. w
kościele Świętego Krzyża w Warszawie, transmitowanej przez Polskie Radio. W
2001 r. wkrótce po obchodach 75-lecia chór zawiesił swoją działalność. Reaktywacja
nastąpiła w 2003 r. z inicjatywy Roberta Skolmowskiego. Prowadzenia chóru
podjął się profesor Akademii Muzycznej w Poznaniu Leszek Bajon. Od tego momentu
chór działa przy Ośrodku Kultury. Chór uświetnia swoim śpiewem, uroczystości
państwowe i kościelne, organizuje koncerty kolęd i wielkopostne. Aktywnie też
uczestniczy w innych imprezach organizowanych w naszej gminie: Widowisko
„Dzieje Murowanej Gośliny”, Jarmark św. Jakuba, Wielki Koncert Stanisław
Czarnecki In Memoriam, Goślińskie Kolędowanie, Złoty Jubileusz Szkoły
Podstawowej nr 1, Koncert Karnawałowy Orkiestry Dętej OSP. W 2004 roku wziął
też udział w II Festiwalu Muzycznym „Musica sacra, musica profana" w
Długiej Goślinie. W tym samym roku po raz pierwszy zespół zaprezentował się na
Powiatowym Przeglądzie Chórów w Luboniu, w latach 2007-2008 koncertował na
Powiatowych Przeglądach Chórów w Murowanej Goślinie. Bierze udział w różnych przeglądach
i konkursach m.in.: w I Ogólnopolskim Konkursie „Ars Liturgica" w Toruniu,
w Przeglądzie Chórów Kościelnych Archidiecezji Poznańskiej, Skórzewskich
Spotkaniach Chórów, Musica Sacra w Poznaniu, II Ogólnopolskiej 
Pielgrzymce Muzyków Kościelnych do Częstochowy.
Od 2008 roku chór aktywnie uczestniczy w organizowanym corocznie w Murowanej
Goślinie Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym im. ks. Edmunda Szymańskiego.

W marcu 2008 r. chór zdobył wyróżnienie za wrażenia
artystyczne podczas V Ogólnopolskiego Przeglądu Chórów Kościelnych Pieśni
Pokutnej i Pasyjnej Metropolii Górnośląskiej, który odbył się w Żorach. W 2009
r. chór wziął udział w III Ogólnopolskim Przeglądzie Pieśni Sakralnej „VOX DOMINI"
w Prusicach, zdobywając I wyróżnienie w kategorii chórów mieszanych. W styczniu
2011 r. na zaproszenie księdza Jana Puzyny chór pojechał do Oszmiany na
Białorusi zwiedzając także Wilno, Nowogródek, Lidę i Mińsk.

 

Dyrygenci:

 • 1926-1927           Anzelm Kędzierzyński
 • 1932-1936           Władysław Konieczka
 • 1936-1939           Symforian Kowalski
 • 1946-1984           Franciszek Wilczyński
 • 1984-2001           Elżbieta Wtorkowska
 • od 2003      Leszek
  Bajon

Chór „Vocantes” pod dyrekcją prof. Leszka Bajona

Soprany

 • Magdalena Bromberek
 • Iwona Garstkiewicz
 • Jolanta Grabus
 • Maria Lis
 • Danuta Pędzińska
 • Barbara Pietrzyńska
 • Barbara Słabiak
 • Barbara Bajon

Alty

 • Grażyna 
  Kuźniewska
 • Elżbieta Nowak
 • Maria Nowak
 • Maria Pędzińska
 • Aleksandra Sura
 • Grażyna Szuber
 • Joanna Walaszczyk
 • Zofia Baszczyńska

Tenory

 • Stanisław Czarnecki
 • Wojciech Czarnecki
 • Włodzimierz Dębiński
 • Jerzy Mróz
 • Bartosz Pędziński
 • Henryk Waligórski

Basy

 • Marian Florkowski
 • Antoni Garstkiewicz
 • Wojciech Krzysztoń
 • Jerzy Pędziński
 • Kazimierz Reizner