home

VII ARA

Dziewiątego czerwca bieżącego roku
w goślińskim Ośrodku Kultury miała miejsce siódma już odsłona
Goślińskiej Inwentury Artystycznej. Idea spotkania artystów
amatorów z naszej gminy na wspólnej, mającej charakter przeglądu
wystawie narodziła się przed siedmiu laty, jej animatorem był pan
Wojciech Garczarek, który już w latach osiemdziesiątych
organizował sejmiki kultury. Goślińska Inwentura Artystyczna
związana jest z nieformalnym Amatorskim Ruchem Artystycznym ARA,
którego działania koordynuje Ośrodek Kultury i Klub Rękodzieła
Artystycznego.

ara_6026.jpg

ara_6040.jpg

Tegoroczny przegląd składa się z dwóch prezentacji
dorobku artystów plastyków, z wystawy rękodzieła artystycznego,
fotografii, rysunku i malarstwa w galerii Ośrodka Kultury przy ul.
Poznańskiej oraz projektu malarskiego 3×3=6 Pracowni Rysunku i
Malarstwa w Pałacu, w Galerii w Pałacu przy ul. Kochanowskiego.

ara_6042.jpg

ara_6053.jpg 

Na wystawę przybyli licznie zaproszeni
goście. Pan Burmistrz Tomasz Łęcki uświetnił otwarcie
przemówieniem, przyszło też sporo ludzi młodych, również
artystów profesjonalistów zainteresowanych pracami, co świadczy o
wysokim poziomie artystycznym prezentacji. Myślę, że istnieje duża
potrzeba spotykania się środowiska plastyków w Murowanej Goślinie
na tego typu wystawach i w pracowniach Ośrodka Kultury, które
oferują szeroką gamę możliwości pracy artystycznej od rysunku,
grafiki, malarstwa, ceramiki, rzeźby po fotografię, ale także
możliwość spotkań wokół sztuki, prezentacje filmów
dokumentalnych o sztuce, dyskusje i spotkania wokół historii sztuki
i wyjazdy na warsztaty artystyczne, wernisaże. Goślińskie
środowisko twórcze potrzebuje integracji, Ośrodek Kultury stwarza
takie możliwości, artyści amatorzy spotykają się z artystami
posiadającymi tytuł magistra sztuki , wiele osób młodych wybiera
kierunki artystyczne studiów, plastyka goślińska ma świetlaną
przyszłość.

Wystawę można oglądać do 16 czerwca
2011r. w godzinach od 08.00 – 20.00.

Bartłomiej Stefański