home

Refleksje po Festiwalu

Zakończyła się czwarta edycja Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im. Księdza Edmunda Szymańskiego w Murowanej Goślinie. Tegoroczny Festiwal rozpoczął się już 1 kwietnia koncertem „Subito Santo”-  w przeddzień szóstej rocznicy śmierci a na miesiąc przed beatyfikacją Ojca Świętego Jana Pawła II. Podczas koncertu wystąpił    Chór  Kameralny  Akademii Muzycznej z Bydgoszczy  i  Zespół Muzyki Dawnej „Illo tempore”. Podkreślić trzeba znakomitą dyspozycję Chóru Kameralnego prowadzonego przez Janusz Staneckiego. Świetnie dobrany repertuar, doskonała koncentracja zespołu, dobre warunki akustyczne w kościele Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa  na Zielonych Wzgórzach, a może przede wszystkim wyjątkowa intencja koncertu, zjednoczyły  w modlitwie płynącej z głębi serca wykonawców i publiczność.

Tydzień później przed goślińską publicznością  w repertuarze pasyjnym, zaprezentował się Polski Chór Kameralny „Collegium Canticorum” z Czeskiego Cieszyna pod dyrekcją Anny Szawińskiej.

Perełką tegorocznej edycji Festiwalu był niewątpliwie występ Wyrzyskiego Chóru Męskiego, prowadzonego przez Piotra Jańczaka. Chór znakomicie prezentował się zarówno w muzyce sakralnej, szczególnie w tradycji kościoła prawosławnego, jak i w opracowaniach popularnych pieśni i piosenek. Goście z Wyrzyska uczestniczyli również wspólnie z goślińskimi chórami we Mszy św. w intencji Patrona Festiwalu, jak i w tradycyjnych już zawodach strzeleckich pomiędzy dyrygentami i poszczególnymi chórami. Tym razem podczas zawodów wygrać można było  aż trzy tarcze – Festiwalową, Jubileuszową  – 30 – lecia chóru Canzona i Jubileuszową  85 – lecia Chóru Vocantes. Oczywiście goście wyjechali z Murowanej Gośliny z jedną z tarcz.  Spotkanie na strzelnicy mogło odbyć się dzięki życzliwości Bractwa Kurkowego. Jak zwykle też całe rodziny chórzystek włączyły się w przygotowanie  poczęstunku dla wszystkich gości.

Kolejne koncerty festiwalowe odbyły się w czerwcu. Niespodzianką  był udział w niedzielnej Mszy św. trzech dziewcząt z ze znanego w Murowanej Goślinie Chóru Dziewczęcego „Turliki” z Zakopanego. Dziewczęta reprezentowały Zakopane podczas Lednickich Spotkań Młodych. Na Zielonych Wzgórzch zaśpiewały „nuty” poświęcone Ojcu Świętemu. Szczególnie wzruszająco  zabrzmiały dźwięki „Syćko se wom zycom”.

 Potem do Murowanej Gośliny przyjechał 12-osobowy Zespół Wokalny „Soul” z Sanoka, prowadzony przez Monikę Brewczak. Sanoczanki  zaprezentowały bardzo zróżnicowany repertuar – od muzyki dawnej po gospel i piosenki.  Autentyczne, pełne pozytywnej energii wykonania przyciągały słuchaczy podczas koncertu w MGOK jak  również podczas występu plenerowego w Boduszewie jak i  udziału w niedzielnej Mszy św. Zespół „Soul” goszczony  był w domach przez   Canzonę Kameralną, jak i  zaprzyjaźnione rodziny.

Dwa ostatnie koncerty Festiwalu były bardzo zróżnicowane. Najpierw wystąpił Chór Żeński z Uniwersytetu w Rennes we Francji pod dyrekcją Pierre- Ives le  Tortorec’a.  Zespół głównie zaprezentował muzykę francuską Poulenca, Durufle’a i Saint-Saensa.

Z kolei kończący Festiwal, Chór Kameralny z Guayaquil z Ekwadoru  porwał żywiołowością , wielką emocjonalnością i kulturą dźwięku, połączoną z precyzją wykonawczą trudnego repertuaru. Dyrygent chóru, Fernando Gil Estrada nawiązał znakomity kontakt z publicznością. Szczególnie druga część koncertu, prezentująca muzykę latynoamerykańską, zachwyciła charakterystyczną rytmiką i ekspresją. Owacja na stojąco skłoniła zespół do kilku bisów.

Czwarta już edycja Festiwalu mogła odbyć się dzięki wsparciu budżetu miasta. Jednakże podstawą integracyjnych spotkań koncertujących zespołów była aktywność pań  z chórów Canzona Absowlent   i Canzona Kameralna.  Jak zwykle goście podejmowani byli znakomitymi domowymi wypiekami, smacznymi sałatkami i innymi specjałami.   Natomiast programy pobytu poszczególnych chórów oraz wszystkie zadania związane z organizacją i logistyką imprezy zostały bardzo profesjonalnie zrealizowane przez Dyrektora  Ośrodka  Kultury panią Arletę Włodarczak oraz pracowników Ośrodka. Podziękować również należy księdzu Markowi Chmarze – Proboszczowi Parafii  Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa  na Zielonych Wzgórzach, który z wielką życzliwością odnosił się do wszystkich festiwalowych programów, osobiście uczestnicząc w  koncertach odbywających się w kościele. Na  każdym  z występów festiwalowych był obecny  Pan Burmistrz lub Jego Zastępca, co niewątpliwie podnosiło rangę tych wydarzeń artystycznych. Najważniejsze jednak, że w koncertach uczestniczyła publiczność zarówno z Murowanej Gośliny, jak i spoza miasta. Renoma Festiwalu pozwala wierzyć, że podczas jego kolejnych edycji  ilość słuchaczy będzie relatywnie wzrastała.

Elżbieta Wtorkowska