Warkocz Magdaleny – festyn poznańskiej Fary – w muzycznej oprawie Murowanej Gośliny