home

30 lat Chóru Dziewczęcego „Canzona”

Koncerty, konkursy, podróże, próby, zawarte przyjaźnie i przede wszystkim radość płynąca ze śpiewu – to już było i zgodnie ze słowami piosenki wykonanej na koniec jubileuszowego koncertu, być może nie wróci więcej… jednak najmłodsi chórzyści i bardzo licznie zgromadzona publiczność są najlepszym dowodem na to, że czeka nas jeszcze wiele pięknych jubileuszy chórów Canzona.

Przez  trzydzieści lat swojej działalności chór koncertował w kraju i poza jego granicami: w Niemczech, Szwajcarii, Włoszech, Holandii, Grecji, Szwecji, Finlandii, Rosji, Czechach, na Litwie, Węgrzech,  Słowacji, Chorwacji i Hiszpanii. Kilkukrotnie miał okazję śpiewać dla naszego papieża Jana Pawła II. Na wielu konkursach i festiwalach chóralnych „Canzona” zdobyła liczne nagrody i wyróżnienia. Poza intensywną działalnością artystyczną zespół organizował również występy gościnne dla chórów i orkiestr z Polski, Niemiec, Szwecji, Francji, Holandii, Rosji.  Chóry „Canzona”  są idealnym „produktem eksportowym” Gminy Murowana Goślina. Obecnie działają cztery chóry „Canzona”: Dziewczęcy (1981), Żeński „Canzona-Absolwent” (2001), Kameralny (2008) i Chłopięcy (2009).

Na imprezę do auli przy ulicy Mściszewskiej 29 października br. przybyło wielu gości, przedstawiciele władz gminnych, powiatowych, szkół goślińskich, zaprzyjaźnionych chórów i zespołów, parafii, przyjaciele, rodzice i rodziny chórzystów oraz wierni słuchacze.

Jednak w tym dniu nie goście byli ważni, tylko Jubilaci, a przede  wszystkim ich śpiew. Canzona nie zawiodła oczekiwań publiczności. Zaprezentowała zróżnicowany repertuar, od klasyki (Prząśniczka – Stanisława Moniuszki) po jazz (A Little Jazz Mass – Boba Chilcotta), piosenki rockowe (Ale to już było – Andrzeja Sikorskiego), musicalowe hity (New York – Johna Kandera) oraz sakralne (Peace Mass – Boba Chilcotta). Dodatkowym atutem były aranżacje przy akompaniamencie harfy (wyk. Alicja  Garczarek), perkusji (wyk. Piotr Biskupski) i fortepianu (wyk. Mirosław Gałęski).

W dniu urodzin nie mogło zabraknąć życzeń oraz wyrazów wdzięczności dla chórzystów, a przede wszystkim dla dyrygentek: profesor Elżbiety Wtorkowskiej oraz Adrianny Wtorkowskiej – Kubińskiej, dzięki którym chóry istnieją, rozwijają się i są chlubą goślińskiej ziemi. Nie zabrakło też prezentów dla chórzystów: pamiątkowych kubków od Burmistrza Tomasza Łęckiego, pamiątkowych długopisów od Radnego Rady Powiatu Poznańskiego Jarosława Dobrowolskiego i kalendarzy od ośrodka kultury.

W imieniu „Canzony” słowa podziękowań za wieloletnie przyjaźnie, wsparcie duchowe oraz finansowe przedstawiła prezes chóru pani Aleksandra Ancan wręczając dyplom „Przyjaciela Chórów” i symboliczną różyczkę. Po koncercie goście, chórzyści i ich rodziny  zostali zaproszeni na urodzinowy tort i poczęstunek przygotowany przez chórzystów.

 

Marta Trębacz

Autor zdjęć: Mateusz Faron

 

Przyjaciele Chórów Canzona

 • Marek Karasiewicz – długoletni Przewodniczący  Rady Rodziców Chóru Dziewczęcego „Canzona”
 • Małgorzata Catlow- członek Rady Rodziców Chóru Dziewczęcego „Canzona”
 • Iwona Garstkiewicz- członek Rady Rodziców Chóru Dziewczęcego „Canzona”
 • Cukiernia Paweł Piętka w Murowanej Goślinie – Paweł Piętka
 • Zakład Poligraficzny Tomasza Kędziory w Murowanej Goślinie – Tomasz Kędziora
 • Tomasz Łęcki Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
 • ks. Marek Chmara Proboszcz Parafii pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa w Murowanej Goślinie
 • ks. Dariusz Macioszek Proboszcz Parafii pw. św. Tymoteusza w Białężynie
 • Bank Zachodni WBK S.A.  1 Oddział w Murowanej Goślinie
 • Cech Rzemieślników Kupców i Przedsiębiorców w Murowanej Goślinie
 • Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Murowanej Goślinie
 • Jarosław Dobrowolski  Radny Rady Powiatu Poznańskiego
 • Wirginia i Jacek  Perczyńscy
 • Leszek  Rewers
 • Chór Mieszany  „Vocantes”  w Murowanej Goślinie
 • Tymon Baszczyński
 • Tymoteusz Wtorkowski
 • Urszula i Kazimierz Kosakowscy
 • Iwona Scheffler – pracownik MGOKiR w Murowanej Goślinie
 • Marek Derbich – pracownik MGOKiR w Murowanej Goślinie
 • Tomasz Mizgier – kierownik oddziału w MGOKiR w Murowanej Goślinie
 • Arleta Włodarczak – dyrektor MGOKiR w Murowanej Goślinie

Projekt zrealizowany ze środków finansowych Gminy Murowana Goślina, środków własnych Chórów Canzona oraz przy pomocy sponsorów: BZ WBK/O Murowana Goślina, Cukiernia Paweł Piętka w Murowanej Goślinie, Zakład Poligraficzny Tomasza Kędziory w Murowanej Goślinie, Wirginia i Jacek Perczyńscy, Jarosław Dobrowolski

Chóry „Canzona”
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
ul. Poznańska16, 62-095 Murowana Goślina
tel./fax 61 81 22 120
email: dom.kultury@murowana-goslina.pl
elawtorkowska@interia.pl
www.domkultury.murowana-goslina.pl