Czy śpiewanie kolęd może mieć wymiar edukacyjny?

ZAMKNIJ
Co w kalendarzu
SZUKAJ