„Mój portret Oslo?” – wystawa Jarosława Kosakowskiego

Co w kalendarzu