Widowisko nominowane w Konkursie „Aktywny Europejczyk 2011”