home

Prof. Elżbieta Wtorkowska laureatką Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury

Tegoroczna uroczystość wręczenia nagród i stypendiów Marszałka Województwa Wielkopolskiego odbyła się 30 marca w auli UAM w Poznaniu. Połączona została z koncertem repertuarowym Filharmonii Poznańskiej „Weekend z Beethovenem” pod batutą maestro Marka Pijarowskiego. Gwiazdą wieczoru był Gerhard Oppitz, niemiecki pianista klasyczny, który wykonał koncerty fortepianowe L. van Beethovena. Podczas uroczystości z rąk Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, nagrody za rok 2011 otrzymało 10. laureatów wśród nich prof. Elżbieta Wtorkowska, natomiast stypendia na rok 2012 otrzymało 17. stypendystów, reprezentujących różne dziedziny kultury i sztuki. Gratulacje i kwiaty po koncercie Pani E. Wtorkowska otrzymała od dyrektora MGOKiR Arlety Włodarczak i Wiceburmistrza Marcina Bulińskiego.

Nagrody przyznawane są corocznie od 2002 roku, osobom fizycznym i prawnym, za wybitne osiągnięcia, z inicjatywy Marszałka, Zarządu, dyrekcji DK lub na wniosek instytucji kultury, szkół artystycznych, związków lub stowarzyszeń.