home

3 Maja, św. Florian

Po raz drugi w naszej gminie zostały połączone uroczystości z okazji Święta Konstytucji i Dnia Strażaka. Rozpoczęła je msza św. w intencji Ojczyzny i Strażaków w kościele pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa koncelebrowana przez ks. Marka Chmarę,  ks. Dariusza Macioszka, ks. Mariusza Koronowskiego i ks. Szymona Ciesielskiego.

Po mszy św. barwny korowód, który tworzyli: Orkiestra Dęta OSP z zespołem tanecznym, poczty sztandarowe, kompania honorowa OSP, radni, władze samorządowe, przedstawiciele organizacji, szkół i instytucji przeszedł na plac powstańców Wlkp. Korowód zamykała kolumna strażackich samochodów bojowych z JRG nr 8 w Bolechowie i jednostek OSP w Białężynie, Boduszewie, Długiej Goślinie, Łopuchowie, Mściszewie, Murowanej Goślinie, Nieszawie, Rakowni i Uchorowie. Podczas przemarszu grała Orkiestra Dęta, a w przerwach Gminny Komendant OSP Przemysław Jankowski  mówił o historii Konstytucji 3 Maja i prezentował  gminne jednostki OSP.

Uroczystości na placu tradycyjnie rozpoczęto odegraniem przez Orkiestrę Dętą pod kierunkiem Mateusza Sibilskiego hymnu państwowego. Zanim trębacze: Benigna Winogrodzka, Andrzej Sikorski, Maciej Przybysz i Mariusz Jarnut zagrali hejnał naszego miasta, głos zabrał Tomasz Łęcki Burmistrz Miasta i Gminy, który poinformował, że w tym roku hejnał  będzie grany  w każdą sobotę i niedzielę  od 5 maja do 11 listopada. Kompozytorem hejnału jest śp. Benedykt Majchrzak. Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie Konrad Strykowski, który w swoim wystąpieniu mówił o Święcie Konstytucji i Strażakach. Trzydzieści siedem delegacji złożyło kwiaty pod pomnikiem i wpisało się do pamiątkowej księgi Konstytucji 3 Maja. Harcerze z Goślińskiego Szczepu ZHR „Wzgórza” wspólnie z Orkiestrą Dętą OSP zainicjowali śpiew pieśni patriotycznych, w który włączyli się wszyscy zebrani. Zaśpiewano: Mazurek 3 Maja, Przybyli ułani, Marsz strzelców i Pierwszą brygadę. Gminny Komendant OSP Przemysław Jankowski dokonał prezentacji pojazdów  JRG nr 8 i gminnych jednostek OSP, które po chwili ze strażackim fasonem przejechały przez pl. Powstańców Wlkp. Następnie Gminny Komendant OSP zaprosił zebranych na pokazy strażackie przygotowane przez JRG nr 8 i OSP Murowana Goślina.

Z pięciu przygotowanych stanowisk największym powodzeniem cieszyły się namiot z  dymem i kurtyna wodna.

Uroczystości  zakończyło spotkanie wszystkich strażaków w remizie OSP.

W dniu 1 maja Kurkowe Bractwo Strzeleckie zorganizowało Strzelanie Obywatelskie. Tarczę Trzeciomajową wystrzelił Krzysztof Stemplewski.

Serdecznie dziękuję za pomoc przy organizacji uroczystości:

  • Proboszczowi Parafii pw. najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa ks. Markowi Chmarze,
  • Prezesowi Zarządu  Oddziału Miejsko- Gminnego Związku OSP RP w Murowanej Goślinie Eugeniuszowi Tomickiemu,
  • wszystkim jednostkom OSP w gminie Murowana Goślina,
  • Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie,
  • Orkiestrze Dętej OSP z zespołem tanecznym,
  • Goślińskiemu Szczepowi ZHR „Wzgórza”,
  • Gminnemu Komendantowi  OSP Przemysławowi Jankowskiemu,
  • Zbigniewowi Bitnerowi,
  • Związkowi Harcerstwa Polskiego.

 

Arleta Włodarczak