home

Chór „Gloria” z Ukrainy ponownie w Murowanej Goślinie

W niedzielę, w  późnych godzinach wieczornych zawitał do nas Chór Dziecięcy „Gloria” Szkoły Muzycznej nr 1 im.  Borysa Latoszyńskiego w Żytomierzu, który gościł w goślińskich rodzinach. Chór koncertował już w naszym mieście  w 2009 r.  Bardzo serdecznie został przywitany Pan Jan Krasowski, opiekun chóru, który  po raz trzeci odwiedził nasze miasto.

W dniu 7 maja odbyły się kolejne koncerty V Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego  im.  ks. Edmunda Szymańskiego. Chór „Gloria”  pod dyrekcją Natalii Klimenko w godzinach dopołudniowych śpiewał dla młodzieży szkolnej , a wieczorem dla wszystkich gości.  Można było usłyszeć utwory sakralne, ludowe i rozrywkowe. Swoim występem wzbudził zachwyt publiczności, która domagała się bisów.

Tradycyjnie chór otrzymał upominek od Burmistrza Tomasza Łęckiego, kwiaty, dyplom i pamiątkową statuetkę festiwalu. Szkoła Podstawowa nr 1 w Murowanej Goślinie zorganizowała dla chórzystów  integracyjną lekcję języka angielskiego oraz warsztaty plastyczne, za co serdecznie dziękujemy.