home

Wydarzenie na Wzgórzach

W sobotę 19 maja 2012 r. w Galerii na Wzgórzach na Nowym Rynku odbyło się uroczyste otwarcie wystawy prac Andrzeja Bzdęgi. Wystawa jest retrospektywą z całego pięćdziesięcioletniego okresu działalności artystycznej autora. Do wystawy doszło dzięki staraniom pani sołtys Kamińska Elżbiety Dziel. To właśnie pani sołtys wśród  samorządowców z naszej gminy wyróżnia się wyjątkową wrażliwością na sztukę i przez sztukę potrafi promować to co ma najcenniejszego: piękno miejsca i  wybitnych ludzi, którzy tworzą niepowtarzalny klimat i wyjątkowość wokół siebie.

Na wernisażu obecni byli przedstawiciele władz i samorządu gminy z burmistrzem Tomaszem Łęckim , który wręczył autorowi list gratulacyjny. Autor długo opowiadał o przeżyciach, przygodach, miejscach które malował i o ludziach poznanych w ciągu lat swojej działalności. Na ręce Burmistrza Tomasza Łęckiego pan Andrzej Bzdęga przekazał społeczności gminy Murowana Goślina jeden obraz, który ma być początkiem zbiorów dzieł plastycznych służących dobru intelektualnemu mieszkańców. Wystawa potrwa do 16 czerwca. Wystawę oglądać możemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00 i w soboty i niedziele w godzinach 14 .00 – 18.00.,  zapraszamy.

jeszcze więcej zdjęć >>

Bartłomiej Stefański

ANDRZEJ BZDĘGA

Studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Uczeń prof. Jana Bogusławskiego, autora odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie oraz prof. Zygmunta Kamińskiego –  rysunek i malarstwo.

Droga zawodowa

Działalność zawodową rozpoczął w Miastoprojekcie w Warszawie, potem w Poznaniu w Wojewódzkim Biurze Projektów. Od 1963  do 1969 r. był kierownikiem Powiatowego Zespołu Urbanistycznego w Wągrowcu. W latach 1970-72 kierował Miejską Pracownią Urbanistyczną we Włocławku. W 1972 r. wrócił do Poznania i pracował jako kierownik zespołu i starszy projektant w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej m. Poznania. Po reorganizacji kierował pracownią w Biurze Planowania Przestrzennego UW w Poznaniu. Następnie został powołany na stanowisko z-cy dyrektora BPP  i na z-cę Głównego Architekta woj. poznańskiego.

W listopadzie 1981 r. wyjechał do Oranu w Algierii, jako szef ekipy polskich specjalistów. W roku 1983 przeniósł się do Algieru na kontrakt indywidualny. Pracował w największej w Algierii firmie budowlanej, gdzie stworzył wielobranżową, międzynarodową pracownię architektoniczno-budowlaną, którą kierował i był zarazem generalnym projektantem do czerwca 1994 r.

Po powrocie do kraju rozpoczął własną działalność projektową.

Jest członkiem SARP i Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów, gdzie pełni funkcję  z-cy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Odznaczony za  zasługi dla miasta Poznania i dla Województwa Poznańskiego oraz Złotym Medalem Zasługi przez Ministra Budownictwa, laureat nagród II i III stopnia Ministra Administracji i Gospodarki Terenowej, odznaczony srebrną odznaką SARP, laureat konkursów architektonicznych.

Droga artystyczna

Zainteresowanie rysunkiem i malarstwem zaczęło się już w liceum, potem studia, gdzie prof. Z. Kamiński utrwalił w nim nawyk prawie codziennego rysowania. Rysunek piórkiem i tuszem, pędzlem i tuszem oraz akwarela, stały się jego ulubionymi technikami.

Rysuje i maluje wszystko, co jego zdaniem warte jest utrwalenia chwili i miejsca, bo tylko taki zapis pozwala na wspominanie tych miejsc i przeżywanie ich na nowo. W jego pracach widzimy więc architekturę, pejzaż, ludzi, wodę, niebo, piaski.

W rysunku i malarstwie dba nie tylko o formę widzianego obiektu, ale zawsze stara się pokazać widzowi jego budowę materialną, np. kamień, drewno, cegłę, fakturę pnia drzewa. Dotyczy to zarówno rysunku, akwarel i obrazów olejnych.

Kolorem stara się przybliżyć malowany obiekt  człowiekowi. Formą i barwą chce uczulić wrażliwość widza i dać mu poczucie identyfikacji z oglądaną przestrzenią.

W latach 1988-1991 – ciągła wystawa rysunków i akwarel w galerii sztuki w Centrum Kultury w Algierze. Wystawione prace znalazły nabywców z Francji, Algierii, Niemiec, USA i Kanady ( ok. 200 prac). Poza tym jego prace znajdują się również w wielu kolekcjach prywatnych w Polsce.

Zajmował się również rzeźbą i metaloplastyką.  W roku 1966, z okazji 1000-lecia państwa polskiego, zaprojektował pomnik upamiętniający tę rocznicę – dwa miecze piastowskie wbite w ziemię (4 m wysokości), wykonane z metalu przez Zakłady HCP Cegielski. Stoją do dziś w Wągrowcu.

Wystawa w Ośrodku Kultury w Murowanej Goślinie została zorganizowana z okazji 50-lecia twórczości artystycznej Andrzeja Bzdęgi, z inicjatywy Pani Elżbiety Dziel – sołtysa wsi Kamińsko oraz Państwa Grażyny i Wojciecha Wesoły z Kamińska.

Składa się z 90 prac, w tym  z Polski  43 prace, z Francji 18 prac, z Algierii 29 prac.

Wykonane są w następujących technikach:

  • rysunki  – 31 prac
  • akwarele – 37 prac
  • obrazy olejne – 22 prace

Obejmują okres od 1958 roku („Warszawskie kwiaciarki”- nr 34 oraz „Karczma Lanciego w Warszawie”- nr 35), po rok 2012 („Wiosna w Kamińsku” – nr 29).

 

prof. dr hab. arch. Marian Fikus