Przedostatni koncert V Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im. ks. Edmunda Szymańskiego