home

Podziękowania jarmark

Szanowni Państwo!

Dziesiąta, jubileuszowa edycja największej imprezy plenerowej w naszym mieście za nami. Zorganizowanie jarmarku nie byłoby możliwe bez zaangażowania bardzo licznego grona mieszkańców.

Chcę bardzo podziękować za pomoc: Sołectwu Boduszewo, Grupie Realizacyjnej „Beton”, Komitetowi Partnerskiemu Ziemi Goślińskiej i młodzieży z Gimnazjum nr 1 oraz Gruzji, Panu Eugeniuszowi Tomickiemu i strażakom OSP w Murowanej Goślinie, krwiodawcom z Klubu HDK PCK „Gośliniacy”, Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu w Murowanej Goślinie, Komisariatowi Policji w Murowanej Goślinie, Straży Miejskiej w Murowanej Goślinie, Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie, Kapeli biesiadnej „Eka znad Trojanki”, Gimnazjum nr 1, P. Jerzemu Pędzińskiemu, P. Jędrzejowi Lewandowskiemu, „Caritas” przy parafii św. Jakuba, Panom: Piotrowi Cybichowskiemu, Mirosławowi Grobelskiemu, Dominikowi Kowalowi oraz pracownikom UMiG: Romce Dukat, Basi Florys-Kuchnowskiej, Darii Niemier, Ewie Grodzkiej, Dagmarze Baran, Tadeuszowi Stenclowi.

SPONSORZY JARMARKUŚW. JAKUBA: SKOK JAWORZNO , Ferma Norek NORTEX sp. z.o.o Szymankowo, Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy Oddział Murowana Goślina, AQUANET S.A. Poznań, LZD Murowana Goślina Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, , Bank Zachodni WBK S.A. Oddział Murowana Goślina, Poczta Polska.

 

Arleta Włodarczak