home

Rzeźbili po raz szósty

W dniach 2-11 września br. w Pławnie odbywał się VI Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski „Puszcza Zielonka 2012”. Tym razem artyści mierzyli się z tematem „Połączenie” tworząc w drewnie pochodzącym z okolicznych lasów. 11 września można było obejrzeć efekty ich pracy podczas wystawy zamykającej plener, na terenie „Hoteliku Rozmaitości” Państwa Małgorzaty i Marka Perczyńskich w Pławnie. Organizatorem przedsięwzięcia był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie, kuratorem – rzeźbiarka Grażyna Szymała-Wołyńska.

Rzeźbiarze reprezentowali iście międzynarodowe, a nawet międzykontynentalne towarzystwo. W plenerze udział wzięli: Piotr Butkiewicz, Paweł Chlebek, Miose Dikoff, Robert Harding, Julia Kaczmarczyk-Piotrowska, Hans Reijnders, Francisco J. R. Remiseiro, Grażyna Szymała-Wołyńska, Karolina Szymanowska i Woom Yong Kim.

Przybyłych na wystawę powitała kurator – Grażyna Szymała-Wołyńska. Następnie głos zabrała Dyrektor MGOKiR Arleta Włodarczak. Podziękowała za zaangażowanie artystom, a za wsparcie finansowe licznym sponsorom. Za wtajemniczanie nas w świat sztuki wdzięczność wyraził Burmistrz Tomasz Łęcki. Rzeźbiarze otrzymali pamiątkowe dyplomy i symboliczną różę. Wręczenia dokonał Jakub Niewiński – Prezes Komitetu Partnerskiego Ziemi Goślińskiej, będącego współorganizatorem pleneru.

Tradycją stało się sadzenie drzewka upamiętniającego wydarzenie podczas każdej wystawy. Nie inaczej było więc i tym razem.

Plener się zakończył, ale nic straconego dla tych, którzy nie zdążyli zapoznać się z tegorocznymi pracami. Rzeźby wystawione będą na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich podczas targów turystycznych Tour Salon 2012 (24-27.10).

Przedsięwzięcie zrealizowano przy wsparciu finansowym Gminy Murowana Goślina i Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

 

Sponsorzy tegorocznego Pleneru:

Maria Adamczyk, Tadeusz Błaszczak, bumbole, DEALER STIHL – Andrzej Zieleniewski i Krzysztof Spiżewski, Firma Usługowa  Konrad Strykowski, Konrad Strykowski, Marian Grodzki, Ikograf – studio graficzne, Marcin Leitgeber, Anna i Waldemar Łużni, MARK –DREW Violetta i Marek Kroteccy, Nadleśnictwo Łopuchówko, Małgorzata i Marek Perczyńscy, Jerzy Pędziński, Marek Rumiński, Przedsiębiorstwo Usługowe Stefan Wysocki, Błażej Twaróg, Borysław Wisniewski, Piotr Wołyński, Zakład Poligraficzny Tomasz Kędziora, Renata i Przemysław Żarnowieccy.