Pamięć o księdzu Edmundzie Szymańskim ciągle żywa

Co w kalendarzu