Pierwsza Dama podziwiała występ goślińskich zespołów