home

Pierwsza Dama podziwiała występ goślińskich zespołów

Niecodziennego widza miały nasze goślińskie zespoły podczas występu w Cieszynie, w drodze na Wędrowny Festiwal Muzyczny w Szeged na Węgrzech 2 lipca br. Zespół Folklorystyczny „Goślinianie” oraz Orkiestra Dęta OSP z Murowanej Gośliny dały tam dwa koncerty: na Moście Przyjaźni oraz na cieszyńskim rynku. Wśród oklaskujących występ była…  Prezydentowa Anna Komorowska.

Małżonka Prezydenta RP przebywała w tym czasie w Cieszynie na spotkaniu z członkiniami stowarzyszenia Klub Kobiet Kreatywnych oraz działaczkami społecznymi z miejscowych organizacji pozarządowych. Nasze zespoły natomiast nawiedziły Cieszyn – „przy okazji” – udając się na Węgry, dzięki staraniom i na zaproszenie byłego prezesa Orkiestry OSP w Murowanej Goślinie Jana Baszczyńskiego. Pan Jan zorganizował goślinianom pobyt wraz z noclegiem, spotkanie z władzami miasta oraz dwa koncerty.

 

Autor zdjęć: Stanisław Konopka