home

Plon ponieśli, plon

7 września br. gmina Murowana Goślina obchodziła święto plonów, czyli Dożynki Gminne 2013. Tym razem gości dożynkowych podejmowało sołectwo Białężyn. Kolorowo przystrojona wieś i piękna pogoda sprawiły, że świętowanie miało wyjątkowo barwny charakter.

Uroczystości dożynkowe rozpoczęła msza św. w scenerii kościoła pw. św. Tymoteusza w Białężynie poprowadzona przez proboszcza ks. Tomasza Nawrockiego. Kapłan w swoim kazaniu podziękował wszystkim rolnikom za wysiłek i poświęcenie w ich ciężkiej pracy. Wspomniał też o aktualnej sytuacji w rolnictwie, stawiając pytania – dlaczego w dzisiejszych czasach pomimo wielkiego rozwoju technologicznego i ciężkiej  pracy rolników nadal są miejsca, gdzie brakuje chleba i ludzie głodują? Mówił jak ważny jest chleb, który zawiera w sobie dar Boga. Po kazaniu nastąpiło  poświęcenie wszystkich wieńców dożynkowych.

Następnie korowód dożynkowy, na czele z Orkiestrą Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej z Murowanej Gośliny pod kierunkiem Mateusza MJ Sibilskiego, przeszedł przez wieś na plac przy Remizie OSP. Tam, po powitaniu przez Marcina Matuszewskiego – konferansjera Dożynek Gminnych, rozpoczął się obrzęd dożynkowy w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Chludowianie”. Zespół wykonał tradycyjny obrzęd dożynkowy. Otańczono wieniec wsi Białężyn, po czym przekazano go Gospodarzowi Dożynek – Burmistrzowi Tomaszowi Łęckiemu.

Wieńce dożynkowe na ręce burmistrza oraz sołtys Białężyna Doroty Michałowskiej przekazały także sołectwa: Boduszewo, Długa Goślina, Kamińsko, Łopuchowo, Łopuchówko, Mściszewo, Nieszawa, Rakownia, Starczanowo, Uchorowo, Wojnowo i Wojnówko.

Burmistrz Tomasz Łęcki wraz z Sołtys Białężyna Dorotą Michałowską oraz ze starostami dożynek: Martą Chwał i Mikołajem Marczakiem podzielili się tradycyjnym bochnem chleba z uczestnikami dożynek.

Podczas przemówienia burmistrz przywołał historię Białężyna, wspominając dwóch powstańców wielkopolskich stąd się wywodzących. Nakreślił sytuację teraźniejszą. „W życiu wsi najważniejszą rolę odgrywają: parafia, sołectwo, szkoła i ochotnicza straż pożarna.” – wymieniał. „Wszyscy cieszymy się z osiągnięć jakimi są: wyremontowanie szkoły, nowe boisko sportowe, piękna świątynia parafialna, nowe chodniki. Przed nami kolejne zadania: budowa kanalizacji i remont remizy, a także dalsze naprawianie lokalnych dróg.”

Burmistrz odniósł się również do ogólnej sytuacji sołectw w naszej gminie. „W sołectwach i osiedlach samorządowych dzieje się bardzo dużo i co roku widać nowe inicjatywy. To bardzo ważne dla budowania więzi międzyludzkich, dla wzmacniania odpowiedzialności za swoją miejscowość.” – podkreślał. „Zawsze będę wspierał lokalną aktywność. Takim wsparciem jest chociażby turniej sołectw i osiedli. Często o tych działaniach rozmawiamy na regularnych spotkaniach z sołtysami i przewodniczącymi osiedli. Niezastąpionym instrumentem wspierającym jest fundusz sołecki i osiedlowy. Obecnie to blisko 400 tysięcy złotych, a kwota ta jest pomnażana pozyskiwanymi dotacjami unijnymi.”

Wspomniał też o budowie nowej kanalizacji i taryfie za ścieki, która będzie jednolita dla wszystkich gmin Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” i wyniesie prawdopodobnie 8 zł. „To wielki sukces” – skomentował. [pobierz treść całego przemówienia]

Sołtysi oraz przewodniczący zarządu osiedli samorządowych za całoroczne trudy związane z pełnieniem swoich funkcji otrzymali upominki. Gminne wręczył burmistrz Tomasz Łęcki, powiatowe – starosta poznański Jan Grabkowski.

Starosta Jan Grabkowski skierował do zgromadzonych kilka słów. Między innymi wspomniał o remontowanej obecnie drodze powiatowej w Długiej Goślinie.

Za zaangażowanie w przygotowanie dożynek podziękowała sołtys Dorota Michalska.

Ogłoszono wyniki konkursu na najładniejsze obejście we wsi, zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Trzech Rzek”. I miejsce zajęła Danuta Łokaj, II – Edyta Michałowska, III – Justyna Chudzicka. Wyróżnienia otrzymały: Bernadeta Łopatka, Franciszka Wolska, Stefania Pawlak, Daniela Jodłowicz.

Na zakończenie obrzędu zespół „Chludowianie” zaprezentował kilka tańców regionalnych.

W części artystycznej wystąpili: Orkiestra Dęta OSP Murowana Goślina, Zespół Wokalny „Goślińskie Chabry”, Kapela „Eka z Gostynia” oraz Kabaret EWG.

Każdy, kto zakupił cegiełkę, wziął udział w losowaniu: roweru, ławostołu, wypiekacza do chleba itp. Pieniądze w ten sposób pozyskane zasilą budżet Stowarzyszenia „Nasz Białężyn”.

W kawiarence prowadzonej przez Sołectwo Białężyn można było skosztować pysznych, domowych wypieków.

Uroczystości dożynkowe zakończyła zabawa taneczna przy dźwiękach muzyki zespołu Paulina i Wojtek.

Składam serdeczne podziękowania Radzie Sołeckiej Białężyna na czele z Panią Sołtys Dorotą Michałowską, OSP Białężyn z Prezesem Tomaszem Pawlakiem oraz Mieszkańcom Białężyna, zaangażowanym w organizację dożynek gminnych. Dziękuję również wszystkim darczyńcom i sponsorom.

Tomasz Mizgier

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie

Organizatorzy dożynek: Miejsko-Gminny Murowana Goślina, Sołectwo Białężyn.

Sponsorzy dożynek: Gmina Murowana Goślina, Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy Oddział Murowana Goślina, NORTEX sp. z o.o. Szymankowo, KRUSZGEO Wielkopolskie Kopalnie sp. z o.o., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie, Bank BGŻ Oddział Murowana Goślina, SKOK JAWORZNO, Tomasz Pawlak, Piotr Michalski.

Sponsorzy główni zbiórki publicznej na rzecz Stowarzyszenia „Nasz Białężyn”: Marta Chwał, Mikołaj Marczak, Tomasz Pawlak, Marek Krotecki, Edyta Michałowska, Piotr Michalski, Jarosław Dobrowolski, Szymon Penc, NORTEX sp. z o.o. Szymankowo, Dariusz Urbański, Sławomir Gałka, Maria i Bolesław Niedźwiedź, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie, Prima Flora-Centrum Ogrodnicze.