Jubileusz 15-lecia zespołu „Una Canto” w Długiej Goślinie