home

Jubileusz 15-lecia zespołu „Una Canto” w Długiej Goślinie

Jubileusze tylko wtedy są piękne,
Jeśli niczego nie kończą.”
Stanisława Fleszarowa-Muskat

Podziękowanie

Zespół Una Canto z Długiej Gośliny, niedawno obchodzący swoje 15-lecie, pragnie tą drogą złożyć szczere i gorące podziękowania wszystkim Osobom i Instytucjom, które pomogły w trudnych przygotowaniach jubileuszowego koncertu, w jego wykonaniu i w oprawie; podziękowania należą się także wspaniałym współwykonawcom i cudownej publiczności, stwarzającej nastrój, w którym chciało się śpiewać.

W imieniu Zespołu,
Ewa Kandulska-Jakóbczyk

t

MIKOŁAJ W KINIE”

To tytuł koncertu, z okazji Jubileuszu 15 – lecia zespołu „Una Canto” w Długiej Goślinie, który odbył się 8 grudnia br. w auli Gimnazjum nr 1.

Założycielem i kierownikiem zespołu przez ponad czternaście lat był Józef Kasprzak. Od marca br. zespół prowadzi Ewa Kandulska-Jakóbczyk, to właśnie jej pomysł aby koncert odbył się w formie spektaklu. Na scenie powstawała kawiarnia z oryginalną scenografią Bartka Stefańskiego. W wykonaniu pań: Krystyny Ługowskiej, Moniki Gierszendorf, Anny Górskiej, Ewy Górskiej, Sylwii Kaczmarek, Małgorzaty Ślewczuk z towarzyszeniem znakomitej pianistki Ewy Kandulskiej – Jakóbczyk i solistów usłyszeliśmy piosenki z filmów. W koncercie gościnnie wystąpili: Orkiestra Dęta OSP pod dyrekcją Mateusza MJ Sibilskiego , Zespół Folklorystyczny „Goślinianie” pod kierunkiem Marzenny Karbowskiej oraz soliści: Bartosz Ługowski – śpiew, Alicja Duszczyk – skrzypce, Michalina Downar, Anna Kufel – flet, Przemysław Malec – perkusja, Andrzej Przybysz – trąbka, Andrzej Sikorski – trąbka, Aleksander Knapek – gitara. Całość spektaklu niezwykle urocza, porywająca i wzruszająca. Możemy być dumni z zespołu na wysokim artystycznym poziomie. Po koncercie i owacji publiczności na stojąco nastąpił czas składania życzeń i gratulacji. Jako pierwszy życzenia od Burmistrza Tomasza Łęckiego, Ośrodka Kultury i Zespołu „Una Canto” przyjął Józef Kasprzak – twórca i założyciel zespołu.

Następnie Ewa Kandulska – Jakóbczyk wraz z prezesem Krystyną Ługowską wręczyły tytuły przyjaciela zespołu oraz podziękowały byłym śpiewaczkom i współpracownikom. Na koniec gwiazdy wieczoru przyjmowały życzenia, które złożyli m.in. Tomasz Łęcki, Konrad Strykowski, Jarosław Dobrowolski, Mariusz Palka, Arleta Włodarczak, Marek Strykowski, Monika Ewert, Renata Olszewska, Zespół Folklorystyczny „Goślinianie”, Orkiestra Dęta OSP, Zespół Śpiewaczy PZERiI „Goślinianka”, Zespół Wokalny „Goślińskie Chabry”. .Po życzeniach przyszedł czas na toast i urodzinowy tort. W miłej atmosferze dzielono się wspomnieniami i refleksjami z minionych lat.

Podczas koncertu zaproponowano publiczności udział w konkursie filmowym. Zadanie polegało na odgadnięciu we właściwej kolejności tytułów filmów, z których pochodziły grane i śpiewane utwory. Pierwsze miejsce zajęła Mirosława Zaworska, drugie Alina Ludowicz, cztery równorzędne trzecia miejsca przypadły: Marcie Pływaczyk, Marcinowi Matuszewskiemu, Alinie Krasnodębskiej, Patrykowi Karasiewiczowi. Nagrodę pocieszenia otrzymał Waldemar Łużny. Tradycją koncertu mikołajkowego są drobne upominki wręczane na wejściu, tym razem były to przepiękne dzwoneczki z masy solnej, wykonane przez Agnieszkę Szymańska-Wojterę.

Z okazji jubileuszu została przygotowana przez Tomka Mizgiera prezentacja zdjęciowa, wydano folder i zaprezentowano pamiątki. Całość spotkania poprowadził świetnie sprawdzający się w tej roli kapelmistrz Orkiestry Dętej Mateusz MJ Sibilski.

Tytuł Przyjaciela zespół przyznał: Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Długiej Goślinie, Tomaszowi Łęckiemu, Jarosławowi Dobrowolskiemu, Konradowi Strykowskiemu, Agnieszce Szymańskiej-Wojtera, Bartłomiejowi Stefańskiemu, Kapeli „Swoja Wiara”,Lucynie Bełch, Marioli Kozieł, Mateuszowi MJ Sibilskiemu, Miejsko –Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie, Orkiestrze Dętej OSP w Murowanej Goślinie, Tomaszowi Mizgierowi, Renacie Olszewskiej, Marzennie Karbowskiej, Zbigniewowi Bitnerowi, Zespołowi Folklorystycznemu „Goślinianie”, Arlecie Włodarczak.

Arleta Włodarczak

 

Kilka słów o zespole…

Zespół wokalny w Długiej Goślinie powstał jesienią 1998 roku. Założycielem i kierownikiem muzycznym zespołu był Józef Kasprzak, on też opracowywał większość wykonywanych utworów. Kierował zespołem do lutego 2013 r. Chociaż członkinie zespołu są w różnym wieku i pracują w różnych zawodach łączy je pasja amatorskiego uprawiania różnorodnej muzyki od sakralnej, patriotycznej, ludowej do utworów klasycznych.

W latach 2004 – 2008 zajęcia z emisji głosu prowadziła Urszula Walczak – Skolmowska, solistka Opery Wrocławskiej.

Zespół występował na różnych imprezach, takich jak: dożynki gminne, Jarmark św. Jakuba, Targ Wiejski w Boduszewie, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Goślińskie Kolędowanie oraz na koncertach okolicznościowych. Pięciokrotnie brał udział w Powiatowym Przeglądzie Piosenki Szantowej w Ogrodzie Tolerancji Arkadego Fiedlera w Puszczykowie. Uczestniczył dwukrotnie w Powiatowym Przeglądzie Chórów w Luboniu oraz w Tarnowie Podgórnym. Zespół wielokrotnie występował w kościołach naszej gminy i powiatu poznańskiego wykonując koncerty kolęd, pieśni pasyjnych i maryjnych. Do największych sukcesów zespołu można zaliczyć koncerty: w 2005 r. na III Letnim Festiwalu Muzycznym „Musica sacra Musica profana” w Długiej Goślinie, gdzie wykonał fragmenty „Stabat Mater” Pergolesiego przy akompaniamencie kwartetu smyczkowego „Prima Vista” oraz w 2007 r. na V Festiwalu „Musica sacra Musica profana” śpiewając wraz z towarzyszeniem muzyków z Poznania utwory maryjne.

Od 2006 r. zespół wokalny działa w strukturze ośrodka kultury w Murowanej Goślinie, próby odbywa w gościnnych progach Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Długiej Goślinie.

Z inicjatywy zespołu powstał cykl koncertów mikołajkowych i tak od czterech lat, zawsze na początku grudnia odbywają się koncerty o różnorodnej tematyce. W tym roku koncert mikołajkowy połączony jest z jubileuszem XV – lecia zespołu. Od marca 2013 roku kierownikiem muzycznym zespołu jest Ewa Kandulska – Jakóbczyk.

W ciągu piętnastu lat w zespole śpiewały: Jadwiga Kądzielawa, Hanna Kramer, Olga Kuczyńska, Agata Malec, Balbina Mantaj, Daria Winkel, Judyta Winkel, Maria Winkel.

Z zespołem współpracowali:Anna i Marek Gordziej, Katarzyna Jona, Tomasz Kasprzak, Jacek Koralewski, Tadeusz Koszarek, Bartosz Ługowski, Jacek Ślewczuk, Janusz Winkel.

Aktualny skład zespołu:

  • Ewa Kandulska Jakóbczyk – kierownik muzyczny
  • Krystyna Ługowska – prezes
  • Monika Gierszendorf
  • Anna Górska
  • Ewa Górska
  • Sylwia Kaczmarek
  • Małgorzata Ślewczuk

Józef Kasprzak jest absolwentem Akademii Muzycznej w Poznaniu. Jego kariera artystyczna jest bardzo bogata, był m.in. dyrygentem chóru Technikum Odzieżowego w Poznaniu, reprezentacyjnego zespołu wokalnego Kuratorium Poznańskiego, zespołu Malakah. Pracował także jako instruktor śpiewu w Zespole Pieśni i Tańca „Łany”. W 1997 roku został organistą w parafii pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie. Jest kompozytorem muzyki dla dzieci (liczne publikacje), a także do przedstawień teatralnych. Zasiadał w jury w konkursach chóralnych, piosenkarskich i kompozytorskich. We wrześniu 2008 roku obchodził jubileusz 50 –lecia pracy artystycznej.

Ewa Kandulska – Jakóbczyk

Poznanianka, pianistka – ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Instrumentalnym Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej, obecnie Akademii Muzycznej w Poznaniu, gdzie pracuje jako nauczyciel akademicki. Występuje w Polsce oraz za granicą (Niemcy, Dania, Holandia, Rumunia) wykonując recitale pianistyczne i koncerty z orkiestrą. Zajmuje się również kameralistyką, gra ze skrzypkami, śpiewakami. Współpracuje ze szkołami muzycznymi I i II stopnia, uczestnicząc w pracach jury konkursów pianistycznych. W latach 2002 – 2008 pełniła obowiązki prodziekana Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Poznaniu. Uhonorowana została Złotym Krzyżem Zasługi oraz dwukrotnie oznaką Zasłużonego Działacza Kultury. Prowadziła warsztaty chóralne w Szkołach Letnich Kultury i Języka Polskiego, organizowanych przez UAM i Stowarzyszenie Wspólnota Polska. Od dziesięciu lat mieszka w gminie Murowana Goślina, grywa na organach w kościele parafialnym w Długiej Goślinie, a od kilku miesięcy prowadzi zespól wokalny ,,Una Canto”, założony przez Józefa Kasprzaka w roku 1998.

Kontakt:

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie
ul. Poznańska 16, 62 -095 Murowana Goślina
tel./fax 48 61 8122 -120 www.domkultury.murowana-goslina.pl,
dom.kultury@murowana-goslina.pl

Tagi: