home

Tourneè Canzony

W dniach 2-9 stycznia 2014, tym razem najmłodsza śpiewająca grupa – Chór Dziecięcy „Canzona” – 24 dziewczęta i dwóch chłopców – wystąpił przed publicznością w Anglii, Holandii i Niemczech. Do Anglii zespół wyjechał na zaproszenie ks. Stanisława Gładysza SChr, duszpasterza polonijnego w Hull, York i Scarborough. W tych też miastach dziewczęta i chłopcy z Murowanej Gośliny wystąpili z programem kolęd i pastorałek. W drodze powrotnej zespół zatrzymał się w Amsterdamie, gdzie wystąpił przed młodzieżą i gronem pedagogicznym w Liceum Artystycznym.

Dwa ostatnie dni podróży stanowiła wizyta w mieście partnerskim Murowanej Goślinie – Hemmingen. Tu też odbył się koncert dla licznie zgromadzonej publiczności z panem Burmistrzem Hemmingen na czele. Przy okazji tourneè dzieci zwiedziły muzeum morskie i muzeum transportu w Hull, katedrę i skansen w Lincoln oraz centrum Amsterdamu, Hannoveru i słynne, hannoverskie akwarium – Seelife. Dodatkową atrakcją była całonocna podróż promem z Europortu w Rotterdamie do Hull, po burzliwym Morzu Północnym (9 w skali Beauforta). Wyjazd mógł się odbyć dzięki wsparciu finansowemu MGOKiR, który opłacił część transportu autokarowego. Pozostałe koszty ponieśli Rodzice dzieci biorących udział w podróży koncertowej Chóru „Canzona”.

 

Elżbieta Wtorkowska