home

PREZENTACJE MŁODYCH – ŚWIEŻA FARBA

To nowy cykl wystaw w Galerii w Pałacu poświęcony twórczości młodych twórców będących dopiero na początku swojej artystycznej drogi rozwoju. Artyści zapraszani do udziału w pokazie są jeszcze studentami  lub uczniami szkół artystycznych. Decyzja o pokazaniu swoich prac jest obarczona odpowiedzialnością, z którą młody twórca musi się zmierzyć. Najczęściej są to pierwsze realizacje wystawiennicze w przestrzeni profesjonalnej galerii. Artysta otrzymuje przestrzeń, z którą musi się oswoić, polubić lub zanegować, ale musi się w niej zorganizować.  Zaprojektować tak, aby pokazać  w możliwie najbardziej interesujący sposób swoje dzieła.

Świeża farba jak świeża krew, nowe sposoby  szukania współczesnego świata, rzeczywistości codziennej i transponowanie na język sztuki, język najświeższy, zaskakujący, niezrozumiały, nowatorski. To cechy pożądane w prezentacjach tego cyklu.

Artysta w autoprezentacji odkrywa swoją pracę przed krytyką, zdradza i intryguje w obszarze artystycznych zainteresowań, środków wyrazu i emocji. Jednym z podstawowych pytań jest: czego szuka młoda sztuka? Co jest przedmiotem życia, inspiracji artystycznych? O poszukiwanie przełamania konwencji,  o kierunek intelektualnych poszukiwań.

W pierwszej prezentacji z cyklu świeża farba Galeria w Pałacu przedstawia autorską wystawę prac Łukasza Jankowskiego.

Łukasz Jankowski jest absolwentem Liceum Plastycznego im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu. Obecnie studiuje na wydziale Edukacji Artystycznej na Politechnice w Poznaniu. Zajmuje się głównie rysunkiem i projektowaniem oraz designem i obiektem artystycznym.

Jest to jego pierwsza tak duża prezentacja. Autor nie jest jednak debiutantem. Brał udział w wystawach zbiorowych, także w Galerii w Pałacu oraz w wystawie podyplomowej w Liceum Sztuk Plastycznych przy ul. Junikowskiej w Poznaniu.  Łukasz Jankowski na otwarciu swojej wystawy przybliżył publiczności sens dotychczasowych realizacji i  przedstawił plany artystyczne na najbliższy czas. To pierwsza taka wystawa gdzie autor prac przyjmuje również rolę kuratora i oprowadza po wystawie publiczność. Autor zaprasza na oprowadzenie po wystawie z kuratorskim komentarzem młodzież szkolną wraz  z wychowawcami oraz wszystkich chętnych. O terminie poinformujemy na stronie MGOKiR.

Bartłomiej Stefański