home

Nowe stroje dla Zespołu Folklorystycznego „Goślinianie”

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie w ubiegłym roku złożył wniosek o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013, dotyczący operacji:

Kultywowanie dziedzictwa ludowego poprzez zakup strojów i nagłośnienie przenośnego dla Zespołu Folklorystycznego „Goślinianie”

Wniosek przeszedł pozytywną weryfikację Całkowity koszt operacji to 23 296,00 zł, z dotacji otrzymamy 15 069,29 zł.

FLM_6086-kopia

Dzięki temu „Goślinianie” mają stroje lubelskie – krzczonowskie dla ośmiu par i przenośny sprzęt nagłaśniający. Trwają w tej chwili intensywne prace nad nowym repertuarem.

stroje