home

Koncert z okazji św. Cecylii

W niedzielę 30 listopada br. po wielu latach w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Murowanej Goślinie odbyła się msza św. intencji chórzystów, śpiewaków i muzyków z okazji św. Cecylii. W naszej gminie szeroko rozwinięty jest amatorski ruch artystyczny, działają: 4 chóry, 2 zespoły wokalne, zespół śpiewaczy, zespół folklorystyczny i orkiestra dęta.

Liturgię mszy świętej znakomicie swoim śpiewem wzbogaciły: Żeński Chór „Canzona – Absolwent” pod dyrekcją Elżbiety Wtorkowskiej i Chór Mieszany „Vocantes” pod dyrekcją Leszka Bajona. Po mszy św. odbył się krótki koncert chórów, które zaprezentowały różne utwory sakralne. Szczególnie wzruszenie przeżyły chórzystki z „Canzony” i ich dyrygentka, koncertowały w kościele św. Jakuba po dwunastu latach przerwy. Chórzystom w ciepłych słowach podziękował ks. Sławomir Jessa, proboszcz parafii św. Jakuba Apostoła.

Przy okazji koncertu dowiedzieliśmy się, że 24 listopada br. prof. Elżbieta Wtorkowska otrzymała Medal DEI GLORIAM CANTARE, przyznawany za wybitne zasługi i pracę na rzecz rozwoju chóralistyki przez Zarząd Główny Federacji CAECILIANUM . Serdecznie gratulujemy!
Arleta Włodarczak