home

Już po raz szesnasty „lofrowano” po Puszczy Zielonka

W dniu 9 maja 2015r. odbył się rajd turystyczny po Puszczy Zielonka – „XVI Goślińskie Lofry”, którego głównym celem jest popularyzacja turystyki pieszej i rowerowej oraz poznawanie walorów przyrodniczych puszczy. Organizatorami imprezy był Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie.

W rajdzie udział wzięło 120 turystów, uczestnikami była przede wszystkim młodzież szkolna, z Owińsk, Łopuchowa, Rejowca, Kiszkowa i Murowanej Gośliny. Z roku na rok zwiększa się ilość turystów dorosłych z Poznania i okolic tworzących grupy rodzinne i koleżeńskie.

Meta rajdu była na parkingu leśnym w Ludwikowie, gdzie czekała na wszystkich turystów znakomita grochówka i zimne napoje oraz konkursy sprawnościowe: wyścigi na szczudłach, rzut poduszką na odległość, skoki w ogromnych butach oraz dla uzdolnionych wokalnie, już tradycyjnie – konkurs piosenki turystycznej. Tradycyjnie odbył się konkurs przyrodniczy. Zwycięzcy konkursów otrzymali nagrody .

Każda drużyna na mecie rajdu otrzymała dyplom uczestnictwa.

Zorganizowany rajd dał możliwość zapoznania się z atrakcyjnym krajobrazowo i turystycznie terenem Puszczy Zielonka i spędzenie ciekawie wolnego czasu na łonie natury. Przy opracowywaniu poszczególnych tras na rajd wykorzystano oznakowane trasy rowerowe i trasy szlaków pieszych, które ja co roku przygotowała Pani Danuta Śliwa – kierownik rajdu.

 

Iwona Scheffler
MGOKiR