Inauguracja VIII Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im. ks. Edmunda Szymańskiego