Kolejny koncert Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego