„Chabrowe Lato” – V Gośliński Przegląd Zespołów Śpiewaczych