home

„Solidarni i wolni”

Dzień Solidarności i Wolności – polskie święto państwowe, obchodzone co roku 31 sierpnia w rocznicę porozumień sierpniowych, ustanowione w celu upamiętnienia historycznego zrywu Polaków do wolności i niepodległości z 1980 roku, który zapoczątkował proces upadku komunizmu i wyzwolenia narodów Europy Środkowej i Wschodniej.

Do wzięcia udziału w gminnych obchodach Dnia Solidarności i Wolności zaprosił mieszkańców Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina Dariusz Urbański.

W kościele pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa odbyła się msza w intencji Solidarności i Wolności. W przepięknym kazaniu ks. proboszcz Marek Chmara przypomniał nie tyko wydarzenia sierpniowe, ale zwrócił uwagę na ogólnonarodowy zryw Polaków, który doprowadził do upadku komunizmu nie tylko w Polsce, ale w Europie. Większość wtedy starała się być po prostu porządnymi ludźmi. Po mszy św. wystąpił z recitalem Kuba Michalski, który przypomniał ducha tamtych czasów pełnych nadziei i wiary na zmianę. Nie zabrakła utworów Jacka Kaczmarskiego, Przemysława Gintrowskiego, czołowych bardów epoki Solidarności.

 

Agnieszka Szymańska-Wojtera
Fot. Tomasz Mizgier