home

Wystawa Beaty Springer pt. „SZEPTY”

Wystawa Beaty Springer jest pewnym artystycznym wydarzeniem.

Artystka rzadko wystawia swoje prace, gdyż należy do grona tych artystów, którzy niechętnie wpuszczają do swojego świata ludzi ze świata zewnętrznego.

Dzięki impulsowi, którym była decyzja Pani Agnieszki Wojtery, iż Beata ma pokazać swoje prace na 20 lecie Klubu Osiedlowego na Zielonych Wzgórzach w Murowanej Goślinie, artystka pokazała nam swoje najnowsze prace.

Materiały które zostały wykorzystane w obrazach, były zbierane przez lata i mają swoją własną historię. Artystka tchnęła w nie nowe życie. Zderzenie zniszczonego materiału z wizerunkami na nich przedstawionymi potęguje siłę wyrazu tych prac.

Artysta tworzy w samotności swój własny, indywidualny świat i tylko czasem zdarza się, że wprowadza do swego świata widzów ze świata zewnętrznego. Artystka przedstawiając nam swoje prace uchyla przed nami drzwi do swojego świata i zaprasza nas do niego. Świata, który wyraża w sposób niejednoznaczny i nieoczywisty. Posługuje się bowiem językiem sztuki, a ten język to symbole i metafory.To właśnie przy ich pomocy stara się przed nami odsłonić częściowo swój świat i siebie samą.

Odczytanie owych symbli wymaga od odbiorcy pewnego intelektualnego wysiłku, by przez warstwę zewnętrzną, wizualną, dotrzeć do głębszych warstw obrazu, pod którymi kryje się Beata jako człowiek i artystka. Na wewętrzny świat Beaty składają się dwa obszary rzeczywistości, które się wzajemnie przenikają. Jest to rzeczywistość płynąca ze sfery sacrum i sfery profanum. Nawiązując do tytułu wystawy, właśnie z tych dwóch sfer docierają do nas, podczas oglądania wystawy Beaty Springer, szepty sfery sacrum i profanum.

 

Sławomir Springer

 

Wystawa dostępna od 17 wrzeęnia do 13 października 2015 r. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 20.00.