home

VI KONKURS PIANISTYCZNY DLA MŁODYCH AMATORÓW W MUROWANEJ GOŚLINIE

W sobotnie andrzejkowe przedpołudnie 28 listopada w auli szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie miała miejsce prawdziwa uczta muzyczna. Młodzi zdolni pianiści zaprezentowali swoje muzyczne talenty, wykonali po dwa utwory, przy czym jeden z nich został skomponowany przez Jana Sebastiana Bacha. Bowiem to temu kompozytorowi (w związku z 330 rocznicą urodzin) był poświęcony VI Konkurs Pianistyczny dla Młodych Amatorów w Murowanej Goślinie. Konkurs jest organizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie, Społeczne Ognisko Artystyczne w Murowanej Goślinie oraz Szkołę Podstawową nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie. Jest objęty honorowym patronatem Dariusza Urbańskiego Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina, który zaszczycił nas swoją obecnością i Pro Sinfoniki, której przedstawiciele stanowili znakomite jury: Anna Haas-Niewiedział, Piotr Niewiedział,  Antoni Hoffmann.

Pierwszą część tego muzycznego wydarzenia wypełniły przesłuchania. Uczestnicy podzieleni byli na dwie grupy wiekowe. Każdy przedstawił jeden utwór Jana Sebastiana Bacha i dowolnie wybrany utwór, zgodny z poziomem nauczania. Jak na profesjonalny konkurs przystało każdy kandydat losował kolejność występu w swojej grupie (13 w grupie młodszej i 9 w grupie starszej). Młodzi artyści z dużą tremą, ale i z wielkim zaangażowaniem wykonali przygotowany program.  Starali się zagrać w skupieniu, z jak najlepszą interpretacją, bez pomyłek. Podczas przerwy, gdy jury poszło obradować, publiczność mogła uraczyć się słodkościami, przygotowanymi przez rodziców (gorąco dziękujemy Im za to) oraz wybrać swojego faworyta (został nim Jan Maciej Mądry).

Druga część konkursu rozpoczęła się od wręczenia przez pana Burmistrza Dariusza Urbańskiego dyplomów i upominków wszystkim artystom. Następnie Pan Burmistrz pogratulował pianistom wysokich umiejętności, zwrócił uwagę, że na sukces składają się talenty, szczęście, ale przede wszystkim ciężka praca. Później przewodniczący jury – dr. hab. Piotr Niewiedział w kilku słowach pochwalił wszystkie prezentacje i ogłosił werdykt.

W grupie młodszej:
I miejsce – Hubert Doliński
II miejsce – Joanna Teodorowicz
III miejsce – Albert Wojtkowiak

W grupie starszej:
I miejsce – Filip Jarzyński
II miejsce – Jan Maciej Mądry
III miejsce – Natalia Dzięcioł.

Laureaci otrzymali nagrody finansowe z rąk Pana Burmistrza i upominki od Filharmonii Poznańskiej. Natomiast Pani Arleta Włodarczak Dyrektor MGOKiR w Murowanej Goślinie przekazała Filipowi Jarzyńskiemu nagrodę specjalną – GRAND PRIX Konkursu (statuetkę fortepianu) za sześciokrotne zwycięstwo w konkursie.

Młodych adeptów sztuki pianistycznej przygotowali: Jadwiga Maćkowiak, Katarzyna Łukaszewicz, Adrianna Wtorkowska–Kubińska , Alicja Duszczyk, Weronika Jarzyńska i Tadeusz Szeligowski.

 

Mirosława Szudera
Dyrektor SP nr 2