home

Obchody 3 Maja w Murowanej Goślinie

We wtorek 3 maja br. w Kościele pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa o godz. 9.30 odbyła się uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny. W Eucharystii wzięły udział władze samorządowe, poczty sztandarowe, przedstawiciele organizacji, instytucji, szkół i stowarzyszeń. Oprawę muzyczną zapewnili: Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej pod dyrekcją Dariusza Zimnickiego i Orkiestra Dęta OSP pod batutą Mateusza MJ Sibilskiego. W homilii Proboszcz ks. kanonik Marek Chmara przypomniał, że Kościół katolicki w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski od 1920 r. Nawiązuje ona do ważnych wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana Kazimierza – powierzenia królestwa opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Święto wyraża wiarę narodu w szczególną opiekę Bożą, jakiej Polacy doświadczali i doświadczają za pośrednictwem Maryi. Jej kult jako Królowej Polski jest bardzo stary. Proboszcz podkreślił, że dzisiaj Maryja, matka miłosierdzia wzywa nas do okazywania miłosierdzia, przebaczenia, zrozumienia i pojednania. Człowiek powinien być darem dla drugiego człowieka – to prawdziwa chrześcijańska miłość. Po uroczystej liturgii odbył się krótki koncert Chóru Akademickiego Politechniki Warszawskiej, Gaude Mater Polonia (Raduj się, Matko Polsko) śpiewali z chórem wszyscy uczestnicy uroczystości. Chór z Warszawy gościł w Murowanej Goślinie z okazji IX Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im. ks. Edmunda Szymańskiego.

Po południu odbyło się Strzelanie Trzeciomajowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. Tarczę Trzeciomajową wystrzelił Michał Dura.

Arleta Włodarczak

Fot. Tomasz Mizgier