Kolejny koncert IX Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im. ks. Edmunda Szymańskiego