home

XII Światowy Zjazd Gośliniaków

W tegorocznym, XII spotkaniu wzięły udział osoby, które urodziły się w Murowanej Goślinie do 1945 roku. Burmistrz Dariusz Urbański powitał gości oraz zapowiedział główną część uroczystości, w trakcie której uhonorowane zostały ważne dla naszego miasta i społeczności osoby. Następnie zaprosił na scenę Konrada Strykowskiego – Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Krystynę Przygońską – Przewodniczącą Komisji Oświatowo-Społecznej Rady Miejskiej.

Krystyna Przygońska wygłosiła laudację z okazji nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Murowana Goślina księdzu Janowi Puzynie z Oszmiany, z którym to miastem Murowana Goślina współpracuje i co roku pielęgnuje przyjacielskie kontakty. – Większość z nas zna świetnie działalność księdza Puzyny. Urodził się na Białorusi w Grodnie, w polskiej rodzinie, która pielęgnowała polskie wartości – rozpoczęła laudację przewodnicząca, a w niej opowiedziała historię krótkiej, ale dynamicznej i bardzo przyjacielskiej współpracy między Oszmianą i Murowaną Gośliną.  – Uhonorowana osoba otrzymuje od nas specjalny znak z herbem naszego miasta, a także treść laudacji w ozdobnej tubie – mówił przewodniczący Konrad Strykowski.

– Pan Bóg ma swoje plany i jestem wdzięczny, że w tych jego planach znalazło się to, że Murowana Goślina i Oszmiana zaznajomiły się – mówił ks. Puzyna – Dziękuję też ludziom, którzy w tym planie uczestniczą od samego początku aż do dziś. (…) Dziękuję, że wspieracie Polaków na kresach i zapraszam Was do odwiedzenia kresów.

Następnie Konrad Strykowski zaprosił na scenę Rafała Persa, a Krystyna Przygońska wygłosiła laudację z okazji nadania panu Persowi tytułu Zasłużonego dla Miasta i Gminy Murowana Goślina. – Należy podkreślić zasługi zasłużonego, jego wkład w rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej i orkiestry dętej – mówiła Krystyna Przygońska. W 1983 r. Rafał Pers został powołany na stanowisko Komendanta OSP. Pełnił tę funkcję do 2005 r. Po rezygnacji z funkcji prezesa OSP pełni tę funkcję honorowo, a swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się ze swoimi kolegami.

– Nie spodziewałem się, że nastanie chwila, kiedy zostanę osobą wyróżnioną. Szczególne podziękowania chciałbym złożyć obecnemu burmistrzowi Dariuszowi Urbańskiemu, przewodniczącemu Rady Miejskiej, pani Krystynie Przygońskiej oraz członkom rady miejskiej za poparcie mojej kandydatury. A także wszystkim osobom, które przez te lata doradzały mi i dzięki nim tu się dziś znalazłem – mówił Rafał Pers.

Następnie uczestnicy uroczystości obejrzeli film o Murowanej Goślinie, a także relację z ubiegłorocznego Światowego Zjazdu Gośliniaków.

– Wydarzeń w Murowanej Goślinie jest tyle, że w domu jestem, także w weekendy, właściwie nieobecny – tak burmistrz podsumował prezentowane w filmie goślińskie uroczystości i imprezy. Następnie odniósł się jeszcze raz do przyjacielskich kontaktów z Oszmianą, której patriotyzmem się zachwycił i od razu po wyborach zdecydował, że współpraca będzie kontynuowana. W tym roku również dzieci z Oszmiany przebywały w Polsce, a kilka dni spędziły nad morzem (niektóre po raz pierwszy w życiu). W dalszej części burmistrz zrelacjonował w skrócie najważniejsze inwestycje, jakie zostały zrealizowane lub zaplanowane na najbliższy czas, powitał raz jeszcze gości z Ochotnicy Dolnej, która kilka dni wcześniej obchodziła 600-lecie lokacji, a także gości z naszego miasta partnerskiego Hemmingen.

Nie wszyscy zaproszeni goście mogli przybyć, ale dwoje z gośliniaków przesłało listy. Irena Schroder, jak co roku, pozdrowiła serdecznie wszystkich uczestników, natomiast Zenon Błądek streścił historię swojej rodziny, wraz z dramatycznymi momentami z czasów wojny. – Wszyscy uczestnicy zjazdu, ze względu na rok urodzenia, mają swoje historie, którym ja się z szacunkiem kłaniam. – powiedział burmistrz Urbański po przeczytaniu listu.

Następnie rozpoczęły się wspólne śpiewy przy akompaniamencie gitarowym Marzeny Karbowskiej, po czym chętni gośliniacy mogli zabrać głos. Apoloniusz Twaróg przypomniał postać Ireny Paulówny (Hendrysiakowej), dzięki której uratował się w czasie wojny brat Zenona Błądka. Irena załatwiła mu delegację, dzięki której zagrożony uciekł z Polski i osiadł na stałe w Kanadzie, skąd po wielu latach przysłał list z podziękowaniem. Padła także propozycja, aby w przyszłości na zjazd zaprosić wszystkich, którzy urodzili się w Murowanej Goślinie, bez ograniczeń wiekowych. Inna propozycja padła od Elżbiety Wtorkowskiej – żeby zorganizować spotkanie wszystkich zasłużonych i honorowych obywateli miasta.  Goście z Ochotnicy Dolnej dali popis swoich wyjątkowych umiejętności wokalnych, przemawiali kolejni goście, w końcu tradycyjnie wykonaliśmy wspólne zdjęcie, a na zakończenie uroczystości goście zjazdu spędzili czas na miłych rozmowach przy kawie i ciastach przygotowanych przez organizatora zjazdu – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie. Ci, którzy w tym roku byli u nas po raz pierwszy, obiecali powrót. Trzymamy za słowo!

Monika Paluszkiewicz
inspektor ds. komunikacji społecznej
m.paluszkiewicz@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 686

Zdjęcia: Kamil Grzebyta