home

Cześć i Chwała Bohaterom !

We wtorek 27 grudnia 2016 r. cała Wielkopolska czciła pamięć Powstańców Wielkopolskich. W naszej gminie również odbyły się obchody 98. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Na placu Powstańców Wielkopolskich przed pomnikiem zgromadzili się: władze samorządowe, uczniowie i dyrekcje szkół, członkowie stowarzyszeń, strażacy, poczty sztandarowe i mieszkańcy. Wieniec od społeczeństwa miasta i gminy złożyli: Burmistrz Dariusz Urbański, Przewodniczący Rady Miejskiej Konrad Strykowski, Wiceburmistrz Krzysztof Oczkowski i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Kaniecki. Wspólnym śpiewaniem hymnu uczczono pamięć powstańców. Kibice Lecha Poznań odpalili race wznosząc okrzyk „Cześć i chwała bohaterom!”

Dalsza część obchodów miała miejsce w Białężynie, tradycją już jest, że to właśnie w białężyńskim kościele pw. św. Tymoteusza odbywa się uroczysta msza św. w intencji Powstańców. W tym roku była koncelebrowana przez byłego proboszcza tej parafii ks. kanonika Roberta Różańskiego (obecnie proboszcza parafii pw. św. Mikołaja w Ujściu) i proboszcza ks. Tomasza Nawrockiego. W homilii ks. Robert Różański odnosił się do historii naszej ojczyzny, dążeń jej dawnych obywateli do odzyskania niepodległości, ich walki, poświęcenia i oddania. Wspaniale porównał miłość każdego człowieka do swojej ojczyzny do Jezusa Chrystusa, który też miał swój kraj, w którym się urodził i żył i o nim myślał. Liturgię mszy św. wzbogacił śpiewem Chór Mieszany „Vocantes” pod kierunkiem prof. Leszka Bajona.

Po mszy świętej uczestnicy uroczystości udali się do Szkoły Podstawowej im. Leona Masiakowskiego w Białężynie. Tam obejrzano przedstawienie historyczne pt. „Polska wolna i niepodległa”, ukazujące dzieje rozbiorów i odzyskania suwerenności przez Polskę, przygotowane przez uczniów. Należy wyróżnić postacie małych powstańców ubranych w historyczne mundury z epoki. Młodzi wykonawcy wprowadzili również publiczność w wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Wieczór zakończył się spotkaniem przy kawie i kawałku pysznego ciasta.

Tekst i zdjęcia: Bartłomiej Stefański