home

Witaj, majowa jutrzenko

W kościele pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa w Murowanej Goślinie odbyła się w dniu 3 maja br. uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny.

Mszę św. koncelebrowali ks. dziekan Sławomir Jessa, proboszcz parafii w Długiej Goślinie ks. Jan Kwiatkowski i ks. Rafał Budzyński wikariusz miejscowej parafii.W eucharystii wzięły udział władze samorządowe, poczty sztandarowe, przedstawiciele organizacji, instytucji, szkół i stowarzyszeń. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta OSP pod batutą Mateusza MJ Sibilskiego. Dalsza część obchodów 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja miała miejsce na placu Powstańców Wlkp. Rozpoczęto wspólnym zaśpiewaniem hymnu państwowego z towarzyszeniem orkiestry.

Konrad Strykowski Przewodniczący Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie w uroczystym wystąpieniu nawiązał do słów znanej piosenki „Wiwat, majowa jutrzenko”, które w pełni oddają znaczenie i rolę tego święta dla naszego narodu. Podkreślił, że uchwalenie Konstytucji 3 Maja było mądrą i odważną próbą modernizacji naszego kraju. Zaapelował też aby w roku wyborów samorządowych nie pogłębiać istniejących podziałów. Powiedział m. in.: „Zadbajmy wspólnie, aby spory o przyszłość i wizję rozwoju naszej gminy nie zmieniły się w kłótnie i wzajemną agresję. W tym przypadku nie bierzmy przykładu z góry. Spierajmy się na programy, bez ataków personalnych. Przecież wszystkim, jestem o tym przekonany przyświeca dobro i pomyślność naszej małej goślińskiej wspólnoty”. Na zakończenie swojego wystąpienia, mając w pamięci dramatyczne wydarzenia związane z wybuchem gazociągu podziękował wszystkim druhom ochotnikom oraz funkcjonariuszom PSP za ich ofiarną i pełną poświęcenia służbę oraz złożył życzenia z okazji Święta św. Floriana, patrona strażaków.

Następnie delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem i uczestnicy uroczystości wpisywali się do pamiątkowej księgi Konstytucji 3 Maja.

Ostatnim akcentem obchodów było Strzelanie Trzeciomajowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, które odbyło się na strzelnicy brackiej.

 

Arleta Włodarczak
Zdjęcia: Tomasz Mizgier

 

Dziękujmy za pomoc przy organizacji uroczystości:

  • Proboszczowi Parafii pw. św. Jakuba Apostoła ks. Dziekanowi Sławomirowi Jessie,
  • Komisariatowi Policji w Murowanej Goślinie,
  • Straży Miejskiej,
  • Orkiestrze Dętej OSP pod batutą Mateusza Sibilskiego,
  • Goślińskiemu Szczepowi „Wzgórze” Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej,
  • Prezesowi Zarządu Miejsko-Gminnego OSP Eugeniuszowi Tomickiemu,
  • Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu,
  • Firmie ELKOTUR E.T. Kopczyńscy.