home

Majowe świętowanie

W kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Murowanej Goślinie odbyła się w dniu 3 maja br. uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny. 

Mszę św. koncelebrowali ks. dziekan Sławomir Jessa, ks. prof. Andrzej Bogdanowicz i proboszcz Parafii pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa ks. Piotr Szymkowiak. W eucharystii wzięły udział władze samorządowe, poczty sztandarowe, przedstawiciele organizacji, instytucji, szkół i stowarzyszeń. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta OSP pod batutą Mateusza MJ Sibilskiego. Dalsza część obchodów 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja miała miejsce na placu Powstańców Wlkp. Rozpoczęto wspólnym zaśpiewaniem hymnu państwowego z towarzyszeniem orkiestry. 

Dariusz Urbański Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina w uroczystym wystąpieniu podkreślił rolę i znaczenie uchwalonej 228 lat temu konstytucji i zwrócił uwagę aby szanować i pielęgnować naszą obecną konstytucję. Podziękował licznym mieszkańcom, którzy wywieszeniem flag uczcili majowe święta: Święto Pracy, 15. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, Święto Flagi, rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. W tym roku uczestnicy obchodów śpiewali wspólnie pieśni patriotyczne z towarzyszeniem Orkiestry Dętej OSP, przygotowano okazjonalne śpiewniki. Tradycyjnie wpisywano się do pamiątkowej księgi Konstytucji 3 Maja.

Ostatnim akcentem obchodów było Strzelanie Trzeciomajowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, które odbyło się na strzelnicy brackiej.

Arleta Włodarczak
Zdjęcia: Tomasz Mizgier

Dziękujmy za pomoc przy organizacji uroczystości:

  • Proboszczowi Parafii pw. św. Jakuba Apostoła ks. Dziekanowi Sławomirowi Jessie, ks. Proboszczowi Piotrowi Szymkowiakowi i ks. prof. Andrzejowi Bogdanowiczowi,
  • Orkiestrze Dętej OSP pod batutą Mateusza Sibilskiego,
  • Goślińskiemu Szczepowi „Wzgórze” Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej,
  • Prezesowi Zarządu Miejsko-Gminnego OSP Eugeniuszowi Tomickiemu,
  • Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu.