home

Szlakiem cmentarzy ewangelickich

19 maja br. odbył się pierwszy spacer historyczny szlakiem cmentarzy ewangelickich Ziemi Goślińskiej. Inicjatywa ma na celu przypomnienie i zachowanie naszego lokalnego dziedzictwa oraz zapoznanie się z wielokulturowym charakterem społeczności Ziemi Goślińskiej i lokalizacją ewangelickich cmentarzy. Przewodnikiem trzydziestoosobowej grupy spacerowiczów był regionalista Marian Pflanz. Głównym celem spaceru była wieś Zielonka i przyległe osady, uczestnicy spaceru „odkryli’ dwa cmentarze ewangelickie w Zielonce i Huciskach, zwiedzili osadę Huta Pusta, poznali historię przydrożnych krzyży. Niewątpliwą atrakcją dla miłośników Ziemi Goślińskiej było cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Zielonce (X-XI w), drewniany tajemniczy słup przy drodze z Zielonki do Tuczna i źródła Trojanki. Będąc w Zielonce trudno oprzeć się zaproszeniu do zwiedzenia Arboretum Leśnego, które istnieje już 40 lat. Grupę z Murowanej Gośliny oprowadzał kierownik Bartłomiej Meres. Spacer należy zaliczyć do wyjątkowo udanych, sprzyjała pogoda, dopisywał humor, urzekało piękno Puszczy Zielonka. Uczestnicy zgodnie podkreślali radość z „odkrycia” ciekawych miejsc w naszej małej ojczyźnie, bo choć zwiedzili Polskę i świat, to te miejsca były dla nich nieznane.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie serdecznie dziękuje za pomoc w organizacji spaceru:

  • Panu Hieronimowi Kazusiowi, Sołtysowi Zielonki
  • Panu Bartłomiejowi Meresowi, Kierownikowi Arboretum Leśnego w Zielonce
  • Panu Andrzejowi Kietzmannowi

Arleta Włodarczak

Zdjęcia: Iwona Scheffler, Andrzej Kietzmann