home

Historyczny wiadukt

Wiadukt, podobnie jak budynek dworca i torowisko powstał w Murowanej Goślinie w latach 1901-1905. Zdaniem znawcy przedmiotu – Dariusza Paprockiego wiadukt ukończony został wcześniej, aniżeli pozostałe elementy linii kolejowej tj. dworzec i torowisko. Możliwe lata powstania wiaduktu to 1903 lub 1904. Natomiast faktem bezspornym jest to, że pierwszy pociąg z Poznania do Murowanej Gośliny przejechał pod wiaduktem 1 października 1905 roku. Linia kolejowa: Główna (Poznań Wschód)- Skoki- Janowiec Wlkp. liczyła 60,8 km.

Ze wszech miar zbawienne dla naszego miasta było uruchomienie tej linii kolejowej. Bez tego miasto byłoby dziś zapomnianą osadą bez perspektyw i pewnie bez praw miejskich. Dominujące w okolicy miasta Oborniki i Rogoźno dużo wcześniej połączone były linią kolejową z Poznaniem.

Na drodze do budowy kolei z Poznania do Murowanej Gośliny stał majątek Piła. Jego grunty z trzech stron otaczały miasto, stanowiły swoisty gorset krępujący rozwój od zachodu, południa i wschodu. W końcu XIX w. majątek został rozparcelowany, ówczesny właściciel książę Ernst von Altenburg sprzedał Piłę Komisji Kolonizacyjnej. W wyniku tej transakcji kolej otrzymała odpowiednie grunty, resztę majątku Komisja rozparcelowała i zasiedliła Niemcami ściągniętymi z głębi Rzeszy. Całej operacji parcelacji Piły patronował ówczesny burmistrz Murowanej Gośliny Eduard Hartmann, człowiek skądinąd przyjaźnie nastawiony do polskiej nacji.

Wracając do samego wiaduktu, łączył on brzegi wykopu powstałego na potrzeby torowiska, umożliwiając dostęp niemieckim osadnikom z okolic Rakowni i Boduszewa do miasta.

Wiadukt służył Goślińczykom prawie 120 lat, zużył się fizycznie i funkcjonalnie. W dniu 11 lipca 2020 r. historyczny wiadukt przestał istnieć. Do końca roku 2020 wybudowany zostanie nowy wiadukt (2 pasy ruchu, chodnik, ścieżka rowerowa), inwestycję realizuje Powiat Poznański.

W Izbie Regionalnej brak zapisów o remontach, czy przebudowie wiaduktu.

Marian Pflanz
Kustosz Izby Regionalnej Ziemi Goślińskiej

Zdjęcia:

  1. „Murowana Goślina i okolice na dawnych widokówkach” pod redakcją Macieja Sterczały, Murowana Goślina 2014
  2. Joanna Och, Michał Och, Tomasz Mizgier