home

Śladem cmentarzy ewangelickich

Z uwagi na epidemię planowane w tym roku spacery historyczne śladem cmentarzy ewangelickich w we wsiach naszej gminy zostały odwołane. Zaproponowaliśmy mieszkańcom spacer bez konieczności przemieszczania się autobusem. W słoneczne, niedzielne przedpołudnie 23 sierpnia br. zwiedziliśmy dwa cmentarze ewangelickie w Raduszynie i Murowanej Goślinie. Po drodze zwiedziliśmy typowe zabudowania folwarczne z XIX w. w Raduszynie, obecnie  jest to siedziba gospodarstwa rolnego U.K. Kosakowskich.

Raduszyn to dawna osada olenderska o nazwie Hamer powstała w 1736 r. , znajdował się tam zakład hutniczy żelaza, wyrabiano papier i olej oraz mielono zboże. Dalsza wędrówka biegła przez os. Zielone Wzgórza (poznaliśmy legendy o Piekiełku) i dalej na Stare Probostwo, gdzie zwiedziliśmy zabudowania z XIX w. Na cmentarzu ewangelickim w Raduszynie jest tylko kilka nagrobków, cmentarz w Murowanej Goślinie ulega dalszej dewastacji i jest bardzo zaśmiecony. W spacerze wzięli udział także mieszkańcy Poznania.

Tekst i zdjęcia: Arleta Włodarczak

Zostaw komentarz

Uwaga: moderacja komentarzy jest włączona, jeśli zostanie zaakceptowany pojawi się tutaj.