home

Dziękczynienie za plony

Ze względu na epidemię w tym roku święto plonów w naszej gminie zostało ograniczone do mszy dziękczynnej, odbyła się 13 września w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Murowanej Goślinie. Ks. Proboszcz Sławomir Jessa powitał zebranych i podziękował za trud związany z uprawą ziemi i łaskę dobrych plonów.

W homilii ks. prof. Andrzej Bogdanowicz nawiązał do Ewangelii św. Mateusza i snuł rozważania o przebaczeniu. Następnie zaakcentował, że dożynki to dziękczynienie i wdzięczność, które zawsze powinny być obecne w naszych sercach. Dodał, że każda eucharystia to takie małe dożynki, bo dziękujemy Bogu za dary słowami: „Błogosławiony jesteś, Panie Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich; Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia”.

Podczas eucharystii do ołtarza zostały przyniesione tradycyjne dożynkowe dary Burmistrz Miasta i Gminy Dariusz Urbański złożył chleb, a sołtysi: Renata Wawrzyniak i Leszek Sommerfeld wieńce.

Przed błogosławieństwem głos zabrał Burmistrz Dariusz Urbański. W słowach skierowanych do rolników podkreślił, że dożynki to święto szczególne i jedna z najpiękniejszych tradycji polskiej wsi. To doskonała okazja, by wyrazić wdzięczność Bogu za plony, a ludziom za wypracowane w trudzie i wysiłku dary ziemi. Dożynkowy wieniec i bochen chleba są symbolem tego, jak wielką wartość ma praca rolnika oraz wyrażają wszystko to, co najpiękniejsze w tradycji polskiej wsi – umiłowanie do ziemi. Złożył życzenia rolnikom i ich rodzinom zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz kolejnych dobrych, urodzajnych lat.

Miejmy nadzieję, że zorganizowanie tradycyjnego święta plonów w 2021 roku będzie możliwe.

Tekst: Arleta Włodarczak

Zdjęcia: Tomasz Szwajkowski 

Zostaw komentarz

Uwaga: moderacja komentarzy jest włączona, jeśli zostanie zaakceptowany pojawi się tutaj.