Koniec roku dla dziewcząt z Canzony był bardzo intensywny…